Ngành Quản trị văn phòng: Năng động - Hiện đại - Tinh nhuệ

Nếu như vào những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam còn chưa biết đến khái niệm "quản trị văn phòng" thì khoảng hơn 20 năm trở lại đây, do kinh tế mở cửa và các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài vào việt Nam cũng như số lượng lớn các doanh nghiệp được thành lập hàng ngày, hàng giờ ở nước ta mà nhu cầu lao động ngành Quản trị văn phòng ngày càng cao. Chính vì lý do này nên sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng ngày càng có nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến.

 

 

 

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Quan-tri-Dich-vu-Du-lich-va-Lu-hanh-Luon-khat-nhan-luc-1-490-18665

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Han-Nom-Cau-noi-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-va-hien-dai-1-702-18696


  • Ussh