Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giảng viên LLCT, GDCT các trường ĐH, CĐ phía Nam

Từ ngày 23 đến ngày 25/8/2018, tại TP Đà Nẵng, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên phía Nam (từ tỉnh Quảng Bình trở vào phía Nam). Lớp học được tổ chức dưới sự chỉ đạo và giám sát của Vụ Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đây là hoạt động được triển khai theo hướng dẫn số 66-HD/BTGTƯ ngày 06/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên; Quyết định 2788/QĐ-BGDĐT ngày 02/08/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, tổ chức.

Đến dự buổi khai mạc và bế mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè 2018 có PGS.TS Phạm Văn Linh (nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương), ThS. Đào Mai Phương (Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương); PGS.TS Trần Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo), có GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV), PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV). Hơn 500 cán bộ giảng viên lý luận chính trị của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên khu vực phía Nam đã tham gia lớp học.

 

Sau 03 ngày làm việc, các học viên đã được nghe các báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị như PGS.TS Phạm Văn Linh (Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương), PGS.TS Trần Đình Thiên (nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ), PGS.TS Bùi Đình Phong (Học viện CTQGHCM), TS. Nguyễn Thắng (Giám đốc Trung tâm phân tích dự báo, Viện Hàn lâm KHXHVN), GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) với 05 chủ đề gồm các nội dung sau:

- Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Triển khai Các môn lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo kết luận 94-KL/TW.

 - Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

- Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra.

- Báo cáo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2018.


  • Hoàng Quynh