Toạ đàm về nội dung chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị

Từ 11/7 đến 13/7/2018, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN được giao đăng cai tổ chức toạ đàm về nội dung chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị. Toạ đàm do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Buổi khai mạc toạ đàm diễn ra vào sáng 11/7 có sự tham dự của PGS.TS Phạm Văn Linh (Trưởng ban chỉ đạo Biên soạn chương trình, giáo trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương), GS.TS Nguyễn Hồng Sơn (Phó Giám đốc ĐHQGHN), GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV).

Toạ đàm có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giàng viên các môn lý luận chính trị tại các trường đại học nhằm lấy ý kiến đóng góp của các thầy cô về xây dựng nội dung chương trình, giáo trình và đổi mới cách giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học.

Thay mặt cho Trường ĐHKHXH&NV, GS.TS Phạm Quang Minh đã gửi lời cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao Nhà  trường đăng cai toạ đàm lần này, qua đó giúp Nhà trường thể hiện được vai trò và trách nhiệm của một đại học hàng đầu về KHXH&NV đóng góp vào hoạt động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trong đó có đổi mới giảng dạy các môn khoa học về lý luận chính trị theo hướng hiện đại và cập nhật. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay vì các môn học này giữ vị trí chủ đạo về tư tưởng, lý luận, phương pháp luận cho khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chung trong hoạt động NCKH và hệ tư tưởng của xã hội. Do đó, Nhà trường cũng gửi đến những chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực này để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình, giáo trình mới cho các môn học.

Toạ đàm sẽ chia làm các phiên cụ thể để lấy ý kiến đóng góp về chương trình, giáo trình của các môn học: Triết học Mác Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.          


  • Thanh Hà