Trường ĐHKHXH&NV có 19 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2017

Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp kỳ họp lần thứ VII. Tại kỳ họp này, HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giaó sư, Phó Giáo sư năm 2017.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 85 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 1.141 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 là 1.226 người. Trong đó, Trường ĐHKHXH&NV có 03 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 16 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Cụ thể:

I. 03 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đợt năm 2017

STT

STT theo Quyết định

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành chuyên môn

Nơi làm việc

1

43

Lâm Thị Mỹ Dung

1959

Nữ

Khảo cổ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

2

44

Hoàng Khắc Nam

1962

Nam

Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

3

53

Nguyễn Vũ Hảo

1958

Nam

Triết học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân vă

II. 16 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đợt năm 2017

STT

STT theo Quyết định

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành chuyên môn

Nơi làm việc

1

702

Nguyễn Mạnh Dũng

1980

Nam

Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

2

704

Phạm Thị Thu Giang

1978

Nữ

Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

3

705

Nguyễn Trường Giang

1973

Nam

Dân tộc học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

4

714

Nguyễn Quang Liệu

1968

Nam

Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

5

725

Đặng Hồng Sơn

1980

Nam

Khảo cổ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

6

727

Phạm Quốc Thành

1977

Nam

Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

7

731

Đào Đức Thuận

1978

Nam

Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

8

743

Trịnh Thị Linh

1982

Nữ

Tâm lý học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

9

746

Nguyễn Văn Lượt

1980

Nam

Tâm lý học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

10

749

Nguyễn Thị Như Trang

1979

Nữ

Tâm lý học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

11

571

Đinh Kiều Châu

1973

Nữ

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

12

573

Trần Thị Hồng Hạnh

1983

Nữ

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

13

794

Nguyễn Văn Chiều

1979

Nam

Triết học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

14

797

Nguyễn Anh Cường

1976

Nam

Chính trị học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

15

805

Trần Thị Hạnh

1971

Nữ

Triết học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

16

827

Lê Bá Trình

1957

Nam

Triết học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

 

>>> Tải về danh sách năm 2017