[Video] 10 sự kiện tiêu biểu năm học 2018-2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có một năm học 2018-2019 thành công với nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực hoạt động: 28 ngành và CTĐT thu hút sự quan tâm của thí sinh và xã hội; hoạt động NCKH đi vào chiều sâu chất lượng; hoạt động hợp tác và phát triển mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng các phương thức hợp tác, đem lại hiệu quả cao; đội ngũ cán bộ tăng cả về chất và số lượng; sinh viên Nhân văn đạt thành tích cao tại các cuộc thi trong và ngoài nước; hoạt động Công đoàn đem lại luồng gió mới cho phong trào của công đoàn viên; cơ sở vật chất được cải thiện...


  • Ussh