[Video] Giới thiệu CTĐT Cử nhân chất lượng cao ngành Quốc tế học

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng phát triển, các quốc gia ngày càng quốc tế hoá sâu sắc trên mọi lĩnh vực, xu hướng đào tạo Quốc tế học đã ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tư duy và kỹ năng nghề nghiệp theo hướng đa ngành, rộng mở và sáng tạo. Ở Việt Nam, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN là đơn vị tiên phong xây dựng ngành Quốc tế học từ năm 1995. Từ năm học 2020-2021, bên cạnh CTĐT Quốc tế học hệ chuẩn, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN chính thức mở thêm CTĐT Cử nhân chất lượng cao ngành Quốc tế học - hệ đào tạo thu phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


  • ussh