{Dự thi Ấn tượng Nhân văn - Khối Hiệu bộ} Dấu ấn Hiệu bộ - Dấu ấn Nhân văn

Với chức năng tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Ban Giám hiệu triển khai các chủ trương, định hướng phát triển lớn cũng như vận hành hoạt động của Nhà trường một cách hiệu quả, đội ngũ chuyên môn thuộc các phòng chức năng của Hiệu bộ đóng vai trò rất quan trọng trong bảng thành tích nổi bật của USSH năm qua. Dấu ấn về sự Năng động, Sáng tạo, Chuyên nghiệp và Nhân văn của họ đi cùng nhiều thành công của: chiến dịch "Không để sinh viên Nhân văn bị bỏ lại phía sau", đổi mới hoạt động tuyển sinh đại học, đổi mới phương thức giảng dạy theo hướng ứng dụng CNTT, thúc đẩy công bố quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng văn hóa chất lượng, lan tỏa tinh thần sáng tạo, đổi mới...


  • Công đoàn Hiệu bộ


Tin liên quan