Lịch tập huấn và Tài liệu hướng dẫn về ĐKMH dành cho K57

Việc tập huấn đăng kí môn học cho sinh viên khoá 2012 sẽ bắt đầu từ ngày 19/11/2012 và kết thúc vào ngày 29/11/2012.

Việc tập huấn đăng kí môn học cho sinh viên khoá 2012 sẽ bắt đầu từ ngày 19/11/2012 và kết thúc vào ngày 29/11/2012. Chi tiết lịch tập huấn (chú ý có 2 sheet: Lí thuyết và Thực hành) xem tại địa chỉ sau: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISejNrN0NPQnFwWGM Để sinh viên chuẩn bị tốt cho kì đăng kí này, sinh viên cần đọc trước 5 tài liệu dưới đây. Riêng Quy chế đào tạo, nếu chưa nhiều thời gian, nên tập trung đọc vào phần đăng kí môn học. Chú ý: Thông báo số 1 và số 2 là của kì đăng kí môn học học kì I, 2012 - 2013 cho các khoá 2011 về trước để các em tham khảo. - Quy chế đào tạo: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISZmVZOUY0VmJ0Sms - Hỏi - Đáp về đào tạo: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISNVdKSHV0RnFXZGc - Hướng dẫn đăng kí môn học: https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISNXR6WmN3Z2w1c0U - Thông báo số 1 (HK I, 2012 - 2013): https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISTjkzb0xHT1VsYXc - Thông báo số 2 (HK I, 2012 - 2013): https://docs.google.com/open?id=0Bx7bcApxIbISaXhZc05lRDJTeVU