Signing MOU with School of International Training (United States)

Thursday - 15/11/2018 02:58
On November 14th, 2018, Prof. Dr Pham Quang Minh (USSH's Rector) on behalf signed the Memorandum of Understanding (MOU) with the School of International Training. Also participating in the meeting were representatives of USSH's Faculty of Anthropology and Office for Cooperation and Development.

Prof. Dr Pham Quang Minh exchanges MOU with Dr.  Sophia Howlett

Tại buổi ký kết, GS.TS Phạm Quang Minh gửi lời chào nồng nhiệt tới TS. Sophia Howlett (Hiệu trưởng SIT) và các sinh viên của Trường Đào tạo Quốc tế. Giáo sư Hiệu trưởng giới thiệu ngắn gọn về các ngành học tại Trường ĐHKHXH&NV, bao gồm các ngành khoa học cơ bản như Triết học, Văn học, Lịch sử… và cả những ngành có tính ứng dụng cao như Khoa học Quản lý, Công tác xã hội, Du lịch học. Giáo sư Hiệu trưởng hy vọng trong tương lai, hai trường có thể triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đáp lại, TS. Sophia Howlett điểm qua một số thông tin về Trường Đào tạo Quốc tế (School of International Training-SIT). Được thành lập năm 1964, SIT là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc World Learning, một tổ chức phát triển và giáo dục quốc tế phi lợi nhuận. SIT đào tạo, cung cấp bằng thạc sĩ và các chứng chỉ cao học trong nhiều lĩnh vực liên quan tới giáo dục quốc tế và phát triển bền vững. TS. Sophia Howlett bày tỏ sự tin tưởng vào quan hệ hợp tác với một cơ sở đại học có uy tín như Trường ĐHKHXH&NV.

Lãnh đạo hai bên ký vào biên bản hợp tác chính thức và thống nhất sẽ khởi động ngay Chương trình Thực tập mùa hè cho sinh viên SIT tại Trường ĐHKHXH&NV. Theo đó, SIT sẽ gửi sinh viên tới tham gia Chương trình tại Trường ĐHKHXH&NV. Trường ĐHKHXH&NV sẽ cung cấp giảng viên giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ các sinh viên SIT thực hiện các nghiên cứu; gửi sinh viên, giảng viên tham gia vào các hoạt động học thuật và ngoại khóa của SIT. Cả hai bên sẽ cộng tác để triển khai các hội thảo khoa học; trao đổi sinh viên, học giả; trao đổi thông tin và học liệu…

Author: Tran Minh

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second