TTLV: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hỗ trợ du lịch lễ hội của người dân địa phương: trường hợp lễ hội Kiếp Bạc- Hải Dương

Thứ tư - 12/10/2022 11:37
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thùy Ngân                       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02/06/1991                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: Số 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hỗ trợ du lịch lễ hội của người dân địa phương: trường hợp lễ hội Kiếp Bạc- Hải Dương
8. Chuyên ngành: Du lịch                                                  9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Lê Anh- Giảng viên khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn hệ thống hóa các lý luận, thực tiễn về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hỗ trợ du lịch lễ hội của người dân địa phương tại lễ hội Kiếp Bạc- Hải Dương, thông qua việc xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu. Từ đó làm rõ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được đặt ra trong mô hình đến việc cư dân địa phương hỗ trợ du lịch lễ hội. Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra khuyến nghị nhằm khuyến khích, nâng cao sự hỗ trợ của người dân địa phương đối với loại hình du lịch này.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Nghiên cứu góp phần chỉ ra mức độ tác động của một số yếu tố thông qua đó giúp các nhà quản lý lễ hội tại Kiếp Bạc- Hải Dương hiểu rõ được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố có tác động như thế nào đến sự hỗ trợ du lịch lễ hội của người dân địa phương một cách chính xác hơn từ đó xây dựng chính sách khuyến khích, phát triển du lịch lễ hội tại địa phương một cách phù hợp.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyễn Thùy Ngân                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 02/06/1991                                          4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: No. 2705/2020/QĐ-XHNV dated December 24th 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Ha Noi.
6. Changes in academic process: ....................................................................................................
7. Official thesis title: Factors affecting local people's support for festival tourism: the case of Kiep Bac festival - Hai Duong
8. Major: Tourism                                                        9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: PhD. Trịnh Lê Anh, Lecturer of Faculty of Tourism Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis systematizes the theories and practices on a number of factors affecting the support of local people's festival tourism at Kiep Bac festival - Hai Duong, through building and testing the research model. From there, it is clear the extent of influence of the factors set out in the model to the support of local residents for festival tourism. Based on the research results, the author makes recommendations to encourage and improve the support of local people for this type of tourism.
12. Practical applicability: The study contributes to showing the impact of a number of factors, thereby helping festival managers at Kiep Bac - Hai Duong to understand clearly the influence of the events. How factors affect the support of local people's festival tourism more accurately, thereby developing appropriate policies to encourage and develop festival tourism in the locality.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications, if any: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây