TTLV: Chính sách tạo động lực tự đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực khoa học và công nghệ trẻ trong các viện nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Thứ năm - 29/04/2021 00:56
1. Họ và tên học viên:   Trần Thị Thu Cúc                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/12/0984
4. Nơi sinh:  Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 2091/QĐ-XHNV ngày  24 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn:
Chính sách tạo động lực tự đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực khoa học và công nghệ trẻ trong các viện nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
8. Chuyên ngành: Quản lí khoa học và công nghệ;  Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Huy Tiến
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã đi sâu phân tích và khẳng định:
- Trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nên xem tự đào tạo là chính, đào tạo, bồi dưỡng là công việc của nhân lực KH&CN trẻ. Nhà nước (Viện Hàn lâm KHCNVN) chỉ cần tạo điều kiện và môi trường làm việc cho nhân lực KH&CN trẻ thực hiện mục tiêu và hoài bão của mình.
- Những nhóm chính sách cần hình thành: Hỗ trợ nhân lực KH&CN trẻ xác định mục tiêu khoa học; Tạo điều kiện làm việc để thực hiện mục tiêu; Tạo môi trường làm việc thúc đẩy thực hiện hoài bão khoa học; Chính sách về thu nhập và khen thưởng; Chính sách sử dụng nhân lực KH&CN trẻ.
- Thay đổi nhận thức trong quản lý khi hoạch định chính sách sẽ tạo ra động lực tự đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực KH&CN trẻ để đảm đương nhiệm vụ của Viện trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.
 11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Những đề xuất về chính sách tạo động lực tự đào tạo, bồi dưỡng của nhân lực KH&CN trẻ  có thể áp dụng cho các viện nghiên cứu và các trường Đại học.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Tran Thi Thu Cuc                2. Sex: Female
3. Date of birth: 06/12/2984                  4. Place of birth: Bo De, Binh Luc, Ha Nam
5. Admission decision number: 2091/QĐ-XHNV Dated May 24, 2019 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The policies to create a motivation for self-training and cultivating young scientific and technological human resources in research institutes (A case study of Vietnam Academy of Science and Technology).
8. Major: Science and technology management       9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Pham Huy Tien, PhD
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis has analyzed and confirmed:
- In training and cultivating activities, self-training is the main thing, training and cultivating is the work of young scientific and technological human resources. The State (Vietnam Academy of Science and Technology) just needs to create conditions and working environment for young science and technology human resources to realize their goals and ambitions.
- Policy groups should form: Support young scientific and technological human resources to define scientific goals; Create working conditions to accomplish goals; Create a working environment that promotes the realization of scientific ambitions; Income and reward policy; Policy on using young scientific and technological human resources.
- Changing awareness in management when making policies will create a driving force for self-training and cultivating of young scientific and technological human resources to undertake the Institute's duties in the context of current international integration.
12. Practical applicability, if any: Proposed policies to motivate self-training and cultivating of young scientific and technological human resources can be applied to research institutes and universities.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây