TTLV: Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất bền vững (Nghiên cứu trường hợp chuỗi sản xuất sản phẩm từ cá da trơn).

Thứ ba - 15/11/2022 02:23
1. Họ và tên: NGUYỄN HÀ LINH               2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/01/1987                                         4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định nhập học số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: (Liệt kê các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên luận văn:
Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất bền vững (Nghiên cứu trường hợp chuỗi sản xuất sản phẩm từ cá da trơn).
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ.     
9. Mã số: 8340412.01
10. Người hướng dẫn:  TS. Hoàng Văn Tuyên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:                 
Luận văn “Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất bền vững (nghiên cứu trường hợp chuỗi sản xuất sản phẩm từ cá da trơn)” thực hiện theo mục tiêu nghiên cứu thông qua việc phân tích, đánh giá hoạt động đổi mới các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất bền vững từ sản phẩm cá da trơn. Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất bền vững nhằm tìm ra các giải pháp chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực canh trạnh và chất lượng sản phẩm.
12. Khả năng ứng dụng thực tế, nếu có:   
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo, nếu có:                  
14. Các ấn phẩm liên quan đến luận án: (Liệt kê ấn phẩm theo thời gian)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN HA LINH               2. Sex:         Male
3. Date of birth: 13/01/1987                                      4. Place of birth: Kien Giang
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, signed on 24th December 2020, by the Headmaster of VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities
 6. Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title:
Policies to promote innovating activities of enterprises in sustainable production chain (A study of the production chain from catfish products)
8. Major: Science and Technology Management                      
9. Code: 8340412.01
10. Supervisors:  Dr. Hoang Văn Tuyen, Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi       
11. Summary of the findings of the thesis:                     
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The thesis "Policies to promote innovating activities of enterprises in sustainable production chain (A study of the production chain from catfish products)" is carried out following the research objectives by analysing and evaluating the innovation activities of enterprises in the sustainable production chain from catfish products. According to the theory and current analysis of the policies to promote innovating activities of enterprises in sustainable production chain, we can find out  some effective solutions in promoting innovation activities for enterprises, which contributes to improving competitiveness and product quality.
12. Practical applicability, if any:            
13. Further research directions, if any:               
14. Thesis-related publications:               
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây