TTLV: Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận của Thành phố Hà Nội hiện nay

Thứ ba - 18/12/2018 02:40

1. Họ và tên: Vương Thúy Mai

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 3/9/1976

4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận học viên số  4295/2016/QĐ-XHNV ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận của Thành phố Hà Nội hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                    Mã số: 60 31 02 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Kim Bình, học viện cảnh sát nhân dân

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

               Luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận chung các khái niệm cơ bản về công tác giáo dục lý luận chính trị và vai trò, nội dung công tác này ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra của công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận của Thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến 2017; đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục LLCT ở trung tâm BDCT các quận của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

               Luận văn đã đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục LLCT ở các trung tâm BDCT các quận của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

               Kết quả của luận văn giúp cung cấp tài liệu, số liệu cho các Sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội; Thường thực Quận ủy các quận về thực trạng và những vấn đề đặt ra về công tác giáo dục Lý luận chính trị ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận của Thành phố Hà Nội hiện nay và các phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

Master’s thesis information

1. Full name: Vuong Thuy Mai

2. Gender: Female

3. Date of birth: 3/9/1976

4. Place of birth: Son La

5. Admission decision number: 4295/QĐ–XHNV  Dated: 16/12/2016 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The education of Politcal theory at Districts-Level Political Training Centers in Hanoi nowadays.

8. Major: Politics Science                                   Code: 60.31.02.01

9. Supervisors: PhD. Le Kim Binh

10. Summary of the findings of the thesis:

This thesis focus on clarifying the common issues of basic concept on education of political theory and their role as well as content at district – level political training centers; assesing the situation and the problems of the political education process at Hanoi District’s Political Training Centers from 2012 to 2017; proposing orientations and solutions to enhance the efficency of the educating process for the political forcr at Political Training Centers in Hanoi for the time to come

11. Practical applicability, if any:

The thesis proposed a few directions and solutions to enhance the efficiency of the political education process at the District level Political Training Centers in Hanoi in the future

The result of this thesis will help to provide statistics, data for the authority departments of Hanoi, the Standing Commissioners of Hanoi’s Districts about Status quo and problems with the process of political training at Hanoi District’s Politcal traning Center and the paths and solution to advance their ability in the coming time.

12. Further research directions, if any: none

13. Thesis-related publications: none

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây