TTLV: Công tác xã hội nhóm hỗ trợ người có công thuộc hộ nghèo phát triển kinh  tế gia đình tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Thứ hai - 10/12/2018 02:11

1. Họ và tên học viên: Triệu Anh Tuấn                               2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 12/3/1987

4. Nơi sinh: Ba Chẽ, Quảng Ninh.

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/2016/QĐ-XHNV Ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Công tác xã hội nhóm hỗ trợ người có công thuộc hộ nghèo phát triển kinh  tế gia đình tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh”.

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội.                                    Mã số: 60900101 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thu Hương

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã có ý nghĩa khoa học và thực tiến. Đề tài nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đối với một nhóm đối tượng trong cộng đồng. và nhằm định hướng phát triển kinh  tế tại địa phương.

Luận văn đã vận dụng các kiến thức về Công tác xã hội để phân tích, tiến hành thực hành hoạt động hỗ trợ người có công thuộc phát triển kinh tế gia đình hộ nghèo ở địa phương để đưa ra các giải pháp can thiệp hỗ trợ, thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững. Luận văn đã có một số kết luận, phát hiện có ý nghĩa đối với các cơ quan chức năng, các cá nhân, nhất là đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo ở cấp cơ sở.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn có thể được ứng dụng nhằm đảm bảo kinh tế hộ gia đình tại địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương dưới góc độ công tác xã hội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Trieu Anh Tuan                         2. Sex: Male.

3. Date of birth: 12/03/1987                              4. Place of  birth: Ba Che, Quang Ninh

5. Admission decision number: 4295/2016/QĐ-XHNV Dated 16/12/2016

Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: Non

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: “Social Work with Groups for Poor Families to Develop Household Economy in Don Dac Commune, Ba Chay District, Quang Ninh Province”

8. Major Social.                                               9. Code: 60900101

10. Supervisors: Assoc.Prof - PhD Hoang Thu Huong.

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has scientific and practical significance. Research contributed to improve the quality of life for a group of people in the community and to orient the economic development in the locality.

The thesis applied the knowledge of social work to analyze and carry out the practice of supporting people with merits in the development of home economics of poor households in local in order to provide supportive intervention,  promote sustainable poverty reduction. The thesis has made some conclusions, finding meaningful for functional agencies, individuals, especially for the Labor, Invalids and Social Affairs in supporting activities to reduce poverty at the local.

12. Practical applicability, if any:

The thesis can be applied to assure the household economy in the local and promote economic development in the local from the perspective of social work.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None    

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây