TTLV: Đóng góp của “Thượng Kinh ký sự” về mặt thể loại đối với văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX

Thứ tư - 31/05/2023 04:12
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thuỳ Linh                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/11/1997
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn thời gian 06 tháng, từ 25/12/2022 đến 24/06/2023
7. Tên đề tài luận văn: Đóng góp của “Thượng Kinh ký sự” về mặt thể loại đối với văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX
8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 8229030.04
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Nho Thìn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Qua nghiên cứu đề tài: Đóng góp của “Thượng Kinh ký sự” về mặt thể loại đối với văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau:
- Luận văn nhìn nhận những yếu tố nổi bật về nhân vật, điểm nhìn, ngôi kể, ngôn ngữ, giọng điệu... Từ đó có cái nhìn tương đối toàn diện về tác phẩm cũng như những đóng góp của Lê Hữu Trác đối với nền văn học trung đại Việt Nam, giúp độc giả hiểu đúng và sâu những nét độc đáo của thiên kí sự này, một đỉnh cao của thể kí trung đại Việt Nam của bậc danh y lỗi lạc, một nhà văn, nhà thơ tài hoa cả về kiến thức lẫn phầm chất tốt đẹp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
           
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: LE THI THUY LINH            2. Sex: Female
3. Date of birth: 28/11/1997                         4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2705/ 2020/ QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 signed by President of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: extended period of 06 months, from December 25, 2022 to June 24, 2023
7. Official thesis title: The Contribution of “Thuong Kinh ky su” in terms of Genre to Vietnam Literature at The End of 18th Century – The First Half of 19th Century
8. Major: Vietnam Literature                         9. Code: 8229030.04
10. Supervisors: Professor Tran Nho Thin
11. Summary of the findings of the thesis:
- The thesis recognizes the outstanding elements of character, point of view, narration, language, tone... From there, a relatively comprehensive view of the work as well as the contributions of Le Huu Trac to the Vietnamese medieval literature, helping readers to understand correctly and deeply the unique features of this chronicle, a culmination of the Vietnamese medieval chronicle of a prominent physician, a talented writer and poet, both in terms of knowledge and good qualities.
12. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây