TTLV: Giải pháp duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Thứ năm - 20/04/2023 00:06
1. Họ và tên học viên: Cấn Thị Thanh Hạ          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23/10/1984
4. Nơi sinh: Viện Quân y 105, Sơn Tây, Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/QĐ-XHNV, Ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn:
Giải pháp duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; 9. Mã số:8340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Đinh Thanh Hà
Cơ quan công tác: Viện Y học Cổ truyền Quân Đội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Qua những kết quả nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế tại Cục TC-ĐL-CL, đề tài đã đề xuất được các giải pháp như: nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý; bổ sung nguồn nhân lực chất lượng; tăng cường, đa dạng hóa nguồn tài chính; đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các PTN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Đây là những giải pháp phù hợp với thực tiễn và nguồn lực của đơn vị, qua đó sẽ giúp Cục TC-ĐL-CL duy trì bền vững hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng những giải pháp được đề xuất tại đề tài có thể giúp Cục TC-ĐL-CL sử dụng tốt các nguồn lực của đơn vị để duy trì hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các PTN, qua đó giúp tăng cường vị thế của đơn vị đầu ngành về thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định trong toàn quân và trong toàn ngành TC-ĐL-CL.
12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát, đánh giá thực tiễn việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 tại các PTN của Cục TC-ĐL-CL/BQP, luận văn khuyến nghị đơn vị nên áp dụng những giải pháp đã được đề xuất để duy trì bền vững hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017, và nâng cao hiệu quả công tác.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận văn chưa có điều kiện đi sâu tìm hiểu, đánh giá chi tiết, đầy đủ về các trang thiết bị, chuẩn mẫu hiện có của các PTN tại đơn vị so với yêu cầu mở rộng năng lực của các PTN tại Cục TC-ĐL-CL và so với hệ thống quản lý chất lượng đang duy trì hiện tại trong ngành TC-ĐL-CL. Do đó cần có những nghiên cứu tiếp theo, chuyên sâu hơn về vấn đề này.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : CAN THI THANH HA                    2. Sex: Female
3. Date of birth: October 23, 1984                        4. Place of  birth: Military Medical Institute 105, Son Tay, Hanoi.
5. Admission decision number: No: 2948/QD-XHNV, December 28, 2021 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No.
7. Official thesis title: Solution to maintain the quality management system according to National Standard TCVN ISO/IEC 17025:2017 to ensure the operational efficiency of laboratories at the Bureau of Standards-Metrology-Quality.
8. Major: Science and Technology Management;           9. Code: 8340412.01.
10. Supervisors: Dinh Thanh HaPhD.
            Working agency: Military Institute of Traditional Medicine.
11. Summary of the results of the thesis:
The thesis has built a theoretical basis for maintaining the Quality Management System according to the National Standard TCVN ISO/IEC 17025:2017 at the laboratories of the Bureau of Standards-Metrology-Quality.
In addition, the thesis has assessed the current status of maintaining the Quality Management System according to National Standard TCVN ISO/IEC 17025:2017 at 06 laboratories of the Bureau of Standards-Measurement-Quality; and pointed out some limitations leading to the unsustainable effectiveness of maintaining the quality management system.
Finally, the author has also proposed solutions to help the Bureau of Standards-Measurement-Quality sustainably maintain the Quality Management System according to National Standard TCVN ISO/IEC 17025:2017 to ensure operational efficiency of laboratories, such as: Improving organizational and management efficiency; supplementing the quality of human resources; strengthening and diversifying financial sources; investing in modern equipment for laboratories; promoting the application of information technology.
12. Practical applicability, if any:
These are solutions suitable to the actual conditions and existing resources of the unit, so they can be applied immediately to improve the efficiency of the management of Standards-Measurement-Quality activities at the Bureau of Standards-Measurement-Quality/Ministry of National Defense.
13. Further research directions:
            The thesis has not studied, evaluated in detail and fully the existing equipment and standards of the laboratories compared with the requirements to expand the capacity of the laboratories at the Bureau of Standards-Metrology-Quality; and compared with the currently maintained quality management system in the Standards-Measurement-Quality field. Therefore, further study on this issue is needed.
14. Thesis-related publications: No.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây