TTLV: Kết hợp ý tưởng kinh doanh với thương mại hóa sản phẩm R&D để nâng khả năng thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Công ty VNLIFE).

Thứ bảy - 19/08/2023 00:20

1. Họ và tên học viên: Phùng Việt Thắng…….............……: 2. Giới tính: Nam.……….

3. Ngày sinh:25/10/1969……………………………………..…………………………

4. Nơi sinh: Thái Nguyên………………………………………………………..………

5. Quyết định công nhận học viên số: 17/QĐ-XHNVngày 5 tháng 1 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn:

Kết hợp ý tưởng kinh doanh với thương mại hóa sản phẩm R&D để nâng khả năng thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Công ty VNLIFE).

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đào Thanh Trường, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn  đặt mục tiêu nghiên cứu là chứng minh việc kết hợp ý tưởng kinh doanh với thương mại hóa sản phẩm R&D có thể nâng cao khả năng thành công của doanh nghiệp khởi nghiêp. Việc kết hợp hai yếu tố này được xem xét dựa trên các tiêu chí đánh giá khả năng thành công, cho phép gắn liền mức độ đáp ứng các tiêu chí đó với năng lực kết hợp giữa hai yếu tố và gắn với khả năng thành công của doanh nghiệp khởi nghiêp.

Luận văn cũng đề xuất những giải pháp cụ thể và có sự liên kết giữa các giải pháp với nhau, đồng thời có những khuyến cáo thực tiễn về sự kết hợp hài hòa giữa các giải pháp đó trong những điều kiện đặc thù của mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn

                                                        

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

 

1. Full name : Phung Viet Thang​ 2. Sex: Male​

3. Date of birth: 25/10/1969​ 4. Place of  birth: Thai Nguyen​

5. Admission decision number: 17/QĐ-XHNV​Dated: Jan. 5th, 2021​

6. Changes in academic process: ​​

7. Official thesis title: Matching business idea and R&D product commercialization to improve success of start-up companies (A case study of VNLIFE Corporation).​​

8. Major: Science and Technology Management 9. Code: 8340412.01​

10. Supervisors: Ass. Prof. PhD Dao Thanh Truong, University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis:

The research objective is to attest that matching business idea with commercialization of R&D product can improve the success of startups. The combination of these two factors is considered based on the criteria for assessing the possibility of success, allowing to associate the degree of meeting those criteria with the combined capacity of the two factors and link with the success of the start-up.

The thesis also proposes specific solutions and links between solutions, and at the same time makes practical recommendations on the harmonious combination of those solutions in the specific conditions of each start-up.

12. Practical applicability, if any: ​​

13. Further research directions, if any: ​​

14. Thesis-related publications: ​​

(List them in chronological order)

 Tags: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây