TTLV: Nâng cao chất lượng hoạt động dẫn chương trình truyền hình tại các Đài Phát thanh -Truyền hình  Tây Nam Bộ (Khảo sát Đài PT-TH Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019)

Thứ sáu - 30/10/2020 04:10

1.  Họ và tên học viên: HỒ ANH THƠ

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh:05/12/1983

4. Nơi sinh: phường 4, Vĩnh Long           

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV,ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Nâng cao chất lượng hoạt động dẫn chương trình truyền hình tại các Đài Phát thanh -Truyền hình  Tây Nam Bộ (Khảo sát Đài PT-TH Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019)

8. Chuyên ngành:Báo chí học;                                     Mã số:8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GVCC, TS. Tiến sĩ Đinh Thị Xuân Hòa, Học viện báo chí và Tuyên truyền

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã khái quát và làm rõ về mặt lý luận những vấn đề liên quan đến hoạt động dẫn chương trình truyền hình. Nội dung chính của luận văn tập trung phản ánh thực trạng và phân tích sâu các kỹ năng cần thiết của hoạt động dẫn các dạng chương trình khác nhau từ bối cảnh, dạng thức,…Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò quan trọng, chủ đạo của người dẫn chương trình trong việc quyết định chất lượng sản phẩm.

Qua khảo sát cụ thể hoạt động dẫn của 3 đài PTTH Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp, nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các người dẫn chương trình đã đáp ứng những yêu cầu cơ bản về những kỹ năng của hoạt động dẫn, trong đó một số người dẫn đã tạo được dấu ấn và phong cách riêng, được khán giả ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh những thành công, hoạt động dẫn chương trình truyền hìnhở các đài khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn một số hạn chế nhất định cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Luận văn đã nêu ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dẫn chương trình truyền hình thích hợp với xu hướng phát triển của truyên thông hiện đại và xu hướng tiếp nhận, cũng như yêu cầu của khán giả đối với lự c lượng dẫn chương trìnnh truyền hình hiện nay.  

11. Khả năng ứng dụng trongthực tiễn:

 Trên cơ sở phân tích thực tiễn, thông qua ý kiến của các người dẫn chương trình có nhiều kinh nghiệm, ý kiến của lãnh đạo các đài trong diện khảo sát, nghiên cứu đã chỉ ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dẫn chương trình truyền hình của khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : HO ANH THO                   2. Gender: Female

3. Date of birth: 05/12/1983                    4. Place of  birth: Ward 4, Vinh Long city

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV       Dated 04/12/2018

6. Changes in academic process: none

7. Official thesis title: Improving the Quality of Presenting Television Programs of the Radio and Television Stations in the Southwest

8. Major: Journalism                                    Code: 8320101-01-UD

9. Supervisor:  Dinh Thi Xuan Hoa, Ph.D., Academy of Journalism and Communication

10. Summary of the findings of the thesis:.

                The thesis has generalized and theoretically clarified issues related to  television program hosting. The main content of the thesis focuses on reflecting the current situation and deeply analyzing the necessary skills of conducting activities of different types of programs. In particular, the resercher emphasizes the important role of the hosts in deciding the product quality

            Through a specific survey of broadcasting activities of three  Radio and Television Stations (Vinh Long, Hau Giang and Dong Thap), the study shows that the majority of the hosts have met the basic requirements of the job. Some of  them have made the difference, recognized and appreciated by the audience. In addition to the success, hosting activities in television stations in the Southwest region still have certain limitations that need to be overcome to further improve the performance quality.

             The thesis has outlined solutions to improve the quality of hosting television programs in line with the development trend of modern media and trend in reception as well as the audience's requirements for hosts today.

11. Practical applicability, if any:  According to practical analysis, through the opinions of experienced hosts, opinions of leaders of radio and television stations in the surveyed area, the research has shown a number of solutions that contribute to improving the quality and the effectiveness of hosting television programs  in the Southwest region  in the  future.

12. Further research directions, if any: none

13. Thesis-related publications: none

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây