TTLV: Phát huy nguồn lực Phật giáo trong thực hiện an sinh xã hội ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 12:20
1. Họ và tên học viên: Võ Văn Lợi
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/9/1983
4. Nơi sinh: thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Phát huy nguồn lực Phật giáo trong thực hiện an sinh xã hội ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang hiện nay.
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học     ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hồng Yến
    Đơn vị công tác: Viện Dân tộc học - Viện hàn lâm khoa học Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          Luận văn đã hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, đánh giá được thực trạng hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo huyện Kiên Lương. Phân tích thực trạng hoạt động an sinh xã hội của tôn giáo cũng như hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước. Với những kết quả đạt được và những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị, giải pháp có cơ sở khoa học để nâng cao hiệu quả trong hoạt động hoạt động an sinh xã hội của tôn giáo trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
          Luận văn đưa ra những giải pháp mới về chính sách, về tổ chức hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức tôn giáo, có thể làm tài liệu tham khảo cho các học viên nghiên cứu về lĩnh vực này; các cơ quan Đảng, chính quyền huyện, xã có thể tham khảo trong công tác chuyên môn, trong lãnh đạo, hoạch định chính sách trong quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS


1. Student's full name: Vo Van Loi
2. Gender: Male
3. Date of birth: September 15, 1983
4. Place of birth: Kien Luong town, Kien Luong district, Kien Giang province.
5. Student recognition decision No.:
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Promoting Buddhist resources in the implementation of social security in Kien Luong district, Kien Giang province today.
8. Major: Religious Studies; Code: 8229009.01
9. Scientific instructor: TS. Tran Thi Hong Yen
 Working unit: Institute of Ethnology - Vietnam Academy of Sciences
10. Summary of the results of the thesis:

        The thesis has systematized theoretical issues related to the topic, assessed the actual status of social security activities of Buddhism in Kien Luong district. Analyze the current status of social security activities of religion as well as management activities of State agencies. With the achieved results and limitations, on that basis, propose recommendations and solutions with scientific basis to improve the effectiveness of religious activities in social security in the coming time.

11. Applicability in practice:

        The thesis offers new solutions on policies, organization of activities, quality of human resources of religious organizations, which can serve as a reference for students to study in this field; Party agencies, district administrations can consult in professional work, leadership, policy making in State management of religious activities.

12. Further research directions:
13. Published works related to the thesis: 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây