TTLV: Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng trong các Bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)

Thứ năm - 29/04/2021 00:53
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thùy Dung                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/12/1989
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2091/QĐ-XHNV ngày 24/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài luận văn:
Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng trong các Bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và công nghệ  ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài đã nghiên cứu và khái quát được một số vấn đề lý luận về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, khung kỹ năng nghiên cứu khoa học, tiêu chí đánh giá kỹ năng và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện.
Khảo sát thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học và hoạt động phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng còn bộc lộ một số hạn chế, phần lớn các kỹ năng được đánh giá ở mức độ khá và trung bình. Các hoạt động phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong thời gian qua đã đem lại một số kết quả nhất định nhưng hiệu quả của hoạt động này chưa cao còn tồn tại một số bất cập.
Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài có ý nghĩa trong việc đề xuất các giải pháp khả thi và tin cậy, giúp cho Lãnh đạo Bệnh viện, cán bộ quản lý khoa học, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng định hướng cho hoạt động phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học tại bệnh viện.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nhân viên Y tế
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: chưa có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Nguyen Thuy Dung                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 20/12/1989                            4.Place of  birth: Ha Tinh
5. Admission decision number: 2091/QĐ-XHNV Dated 24/05/2019 Signed by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Develop scientific research skills of doctors and nurses in hospitals (A case study of Hanoi Medical University Hospital)
8. Major: Science and Technology Management                      9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Dr. Trinh Ngoc Thach, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
Thesis has achieved results according to the defined goals such as:
Thesis has researched and generalized a number of basic theories about the development of scientific research skills, scientific research skills, framework for scientific research skills, skills assessment criteria and factors affecting scientific research skills of doctors and nurses in hospitals.
Surveying the current situation of scientific research skills and development activities of scientific research skills of doctors and nurses at Hanoi Medical University Hospital. The scientific research skills of doctors and nurses also reveal a number of limitations, most of them are rated at fair and average level. The activities for developing scientific research skills of doctors and nurses at Hanoi Medical University Hospital in recent years have brought some certain results, but the effectiveness of this activity is not high. There are still some shortcomings.
On that basis, the author proposes solutions to develop scientific research skills of doctors and nurses at Hanoi Medical University Hospital.
12. Practical applicability, if any: This theme is meaningful in proposing feasible and reliable solutions that help the hospital leaders, scientific managers, doctors and nurses orient the activities for developing scientific research skills at hospitals.
13. Further research directions, if any: Improving scientific research competence for health workers
14. Thesis-related publications: Not yet

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây