TTLV: Phong cách đạo diễn Bong Joon-ho qua các phim “Hồi ức kẻ sát nhân”, “Quái vật sông Hàn” và “Ký sinh trùng”: tiếp cận từ góc độ thể loại

Thứ hai - 20/03/2023 04:58
1. Họ và tên học viên: Đỗ Quốc Trung                         2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/11/1990                                               4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 2948/2021/QĐ-XHNV
ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn tốt nghiệp: Phong cách đạo diễn Bong Joon-ho qua các phim “Hồi ức kẻ sát nhân”, “Quái vật sông Hàn” và “Ký sinh trùng”: tiếp cận từ góc độ thể loại
8. Chuyên ngành: Lý luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình;
Mã số: 8210232.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Gia Lâm - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Qua khảo sát phân tích ba bộ phim Hồi ức kẻ sát nhân (Memories of Murder), Quái vật sông Hàn (The Host)Ký sinh trùng (Parasite) của Bong Joon-ho về phương diện phong cách làm phim, luận văn đã đạt được những kết quả sau:
  1. Chỉ ra những đặc điểm về nội dung, tư tưởng – thẩm mỹ trong sáng tác của nhà làm phim Bong Joon-ho; Xác định tư tưởng nổi bật trong phong cách phim của tác giả này là tư tưởng phản tư bản, có sự kết hợp chặt chẽ giữa tính dân tộc và tính thời đại.
  2. Xác định ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Bong Joon-ho: Triển khai các kỹ thuật cũ trong dàn cảnh, quay phim, dựng phim và âm thanh theo một cách đối lập, trái ngược, tạo ra một ngôn ngữ mới mang đặc trưng cá nhân. Ngôn ngữ điện ảnh của nhà làm phim này gắn liền với tính nước đôi, tính tương phản và tính cường điệu. Các đặc điểm này phù hợp với các thể loại mà Bong Joon-ho thường sử dụng như hài đen, giật gân.
  3. Xác định sự pha trộn thể loại là dấu hiệu phong cách nổi bật ở phim của Bong Joon-ho. Khảo sát các bình diện nội dung (ngữ nghĩa) và hình thức (cấu trúc) của phim Bong Joon-ho cho thấy có sự pha trộn thể loại, với những biến thể của các thể loại truyền thống, tạo nên đặc điểm đa thể loại, trong đó nổi trội các yếu tố bi và hài. Hai thể loại được Bong Joon-ho kết hợp nhiều nhất cùng các thể loại truyền thống là: Tiểu thể loại Hài đen và tiểu thể loại Giật gân. Sự pha trộn thể loại này là yếu tố đem lại thành công cho các tác phẩm của Bong cả trên hai phương diện thương mại, đại chúng và sáng tạo nghệ thuật.
11. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho việc giới thiệu những thành tựu của điện ảnh Hàn Quốc nói riêng, Châu Á nói chung – một khoảng còn trống ở Việt Nam trong việc tiếp nhận tinh hoa điện ảnh thế giới.
12- Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Xu hướng lai ghép thể loại của điện ảnh đương đại (hậu-điện ảnh)
- Vấn đề ký ức trong diễn ngôn điện ảnh của Bong Joon-ho
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : DO QUOC TRUNG                                     2. Sex: Male
3. Date of birth: 22/11/1990                                               
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV            Dated: 28/12/2021
6. Changes in academic process, if any:
7. Official thesis title: The Directing style of Bong Joon-ho through the three films Memories of Murder, The Host and Parasite: Genre based approach
8. Major: Theory and history of film and television       
    
9. Code:   8210232.01

10. Supervisors: Associate Professor Pham Gia Lam - Faculty of Literature - University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

11. Summary of the findings of the thesis:
  • Indicating the salient features - the content, ideology, and aesthetic, of the works of the filmmaker Bong Joon-ho. Identifying the ideology that stands out in his films is anti-capitalism ideology, with a strong combination of ethnicity and modernity.
  • Specifying the cinematic language of the director Bong Joon-ho: Using the traditional techniques in mise-en-scéne, camera movements, editing and sound in an opposite way, he created a whole new language for himself. The popular cinematic language of this filmmaker is duality, contrast, and exaggeration. These are the perfect means to support the genres Bong Joon-ho yearns for: Dark Comedy and Suspense.
  • Identifying that the crucial style of Bong Joon-ho is hybrid-genre. After studying the content (semantic) and form (structural) levels of Bong Joon-ho’s films, we came to the conclusion that, with the variations of traditional genres, in Bong Joon-ho’s works there is a characteristic called multi-genre, in which tragedy and comedy are the two outstanding elements. The two genres that Bong Joon-ho utilizes most frequently when combining them with the other conventional ones are: Dark Comedy and Suspense. Multi-genre is the factor that contributes to the success of Bong Joon-ho’s works in both commercial and artistic aspects.

12. Practical applicability, if any:
The research results of the dissertation will serve as a guide for showcasing the accomplishments of Korean cinema in particular and Asia in general, which is also what Vietnam is still short of in receiving the elite of the world cinema.

13. Further research directions, if any:
  • The trend of hybrid-genre in contemporary cinema (Post-cinema)
  • The issue of memory in Bong Joon-ho’s film discourse

14. Thesis-related publications, if any:  
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây