TTLV: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và ảnh hưởng của nó đến Phật giáo ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay,.

Thứ ba - 08/11/2022 21:33
1. Họ và tên học viên:  DƯƠNG XUÂN KHẢI        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/01/1997.                                   4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và ảnh hưởng của nó đến Phật giáo ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay,.
8. Chuyên ngành:       Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:       PGS.TS Đỗ Thị Hòa Hới
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, làm rõ quan điểm, quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo
Thứ hai, phân tích, làm rõ những ảnh hưởng tích cực, hạn chế của chính sách tôn giáo đến Phật giáo huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Phật giáo ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.
-Luận văn góp phần đưa ra những xu hướng phát triển của Phật giáo huyện Văn Lâm trong thời gian đó, cũng với đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động phật giáo ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tôn giáo - ảnh hưởng đến nhân cách con người Hưng Yên hiện nay
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Xuan Khai................ 2. Gender: Male.........................
3. Date of birth: 15/01/1997....................... 4. Place of birth:Hung Yen.........
5. Admission decision number: 2168/QD-XHNV dated November 19, 2020, issued by the President of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Viewpoints and directives of the Communist Party and State of Vietnam on religion and its influence on Buddhism of present Van Lam District, Hung Yen Province.
8. Major: Philosophy................................. 9. Code: 8229001.01..................
10. Supervisors: Assoc. Prof. Do Thi Hoa Hoi
11. Summary of the findings of the thesis:
First, the thesis has clarified the viewpoints and directives of the Communist Party and State of Vietnam on religion.
Second, the thesis has analyzed and clarified the positive and negative influences of religious policies on Buddhism of present Van Lam District, Hung Yen Province.
Third, proposed some recommendations for enhancing state management of Buddhist activities in Van Lam District, Hung Yen Province.
  1. Practical application:
The thesis provides the clarification of the Communist Party and State of Vietnam viewpoints and directives on religion.
The thesis contributes to the development patterns of Van Lam District Buddhism at the time, in addition to proposals to strengthen state management of Buddhist activities in Van Lam District, Hung Yen Province.
13. Further research directions: Research on Religion - influences on human personality of present Hung Yen
14. Thesis - related publications: No published works
 
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây