TTLV: Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trong môi trường truyền thông số hiện nay (nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông)

Thứ tư - 07/12/2022 22:01
1. Họ và tên học viên: Trần Anh Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24/04/1976
4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có
7. Tên đề tài luận văn: “Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trong môi trường truyền thông số hiện nay (nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông)”
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Dịu
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG HN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trong môi trường truyền thông số hiện nay: các khái niệm cơ bản, vai trò, vị trí, đối tượng, các phương thức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại.
Luận văn khảo sát thực trạng quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Cục Thông tin đối ngoại trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021.  Ngoài ra luận văn cũng nghiên cứu những văn bản hướng dẫn quản lý công tác thông tin đối ngoại của Cục Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 đến 2025 tầm nhìn 2030. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của Cục Thông tin đối ngoại.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Tran Anh Tuan 2. Sex: Men
3. Date of birth: 24/04/1976 4. Place of  birth: ..................................................................... Nam Dinh city, Nam Dinh province
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV, Dated 24/12/2020  
6. Changes in academic process: none
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Operations management of external information in the digital media environment currently (case studies of the Agency of Foreign Information Service - Ministry of Information and Communications)
8. Major: Media management; 9. Code: Test
10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Diu, School of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities (Hanoi)
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis clarifies some theoretical issues about the management of external information activities in the current digital media environment: basic concepts, roles, positions, objects, methods of performing activities foreign information.
The thesis examines the current situation of managing external information activities of the Department of External Information in the period from June 2020 to December 2021. In addition, the thesis also studies the documents guiding the management of external information work of the Department of External Information for the period of 2021 to 2025 with a vision to 2030. From that, some solutions are proposed to improve the efficiency of house management. on foreign information of the Department of Foreign Information.
12. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây