TTLV: Quản lý và phát huy giá trị tư liệu ảnh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (qua khảo sát tại Trung tâm Lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam)

Thứ tư - 14/06/2023 23:08
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Thảo  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/10/1982
4. Nơi sinh: TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số: 1308/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ đã được gia hạn 06 tháng.
7. Tên đề tài luận văn: Quản lý và phát huy giá trị tư liệu ảnh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (qua khảo sát tại Trung tâm Lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam)
8. Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa; Mã số: 8319042.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn nhằm nghiên cứu công tác quản lý tư liệu ảnh ở Việt Nam hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam), từ đó tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị tư liệu ảnh, giữ gìn và xây dựng nguồn tư liệu ảnh lâu dài cho thế hệ mai sau.
Luận văn giới thiệu lại lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam từ những năm đầu tiên nhiếp ảnh vào Việt Nam cho đến những bước phát triển của ngày hôm nay; Điểm lại những đơn vị lưu trữ và khai thác tư liệu ảnh tại Việt Nam; tình hình chung về công tác lưu trữ và khai thác sử dụng tư liệu ảnh; Thực trạng hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (công tác sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại) từ đó đưa ra các giải pháp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý và các giải pháp nâng cao hiệu quả phát huy giá trị tư liệu ảnh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả phát huy giá trị tư liệu ảnh vào hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tư liệu ảnh như: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý thì còn phụ thuộc vào cơ chế chính sách của nhà nước và nguồn kinh phí.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có.
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Minh Thao  2. Sex: Female
3. Date of birth:  20/10/1982   4. Place of  birth: Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
5. Admission decision number: 1308/QĐ-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director, Dated : 24/7/2020
6. Changes in academic process: The Master's Thesis defense has been extended for 6 months.
7. Official thesis title: Managing and promoting the value of photographic materials in Vietnam for the period 2016-2020 (through a survey at Vietnam Art Photograph Archives and Exhibition Center)
8. Major: Cultural management  9. Code: 8319042.01
10. Supervisors: PhD. Nguyen Thi Hoai Phuong, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis aims to study the management of photographic materials in Vietnam today (through the case study of the Vietnam Art Photograph Archives and Exhibition Center), thereby finding solutions to improve the management efficiency and promote the value of photographic material, preserve and build a long-term source of photographic material for future generations.
The thesis re-introduces the history of Vietnamese photography from the first years of photography in Vietnam to the development steps of today; Review the units storing and exploiting photographic materials in Vietnam; the general situation of archiving and exploitation of photographic materials; The current status of operation of the Vietnam Art Photograph Archives and Exhibition Center (collection, storage, preservation, exploitation and use, difficulties and limitations still exist) from which to offer solutions. solutions on human resources, physical facilities, legal basis and solutions to improve the efficiency and promote the value of photographic materials.
12. Practical applicability, if any:
We can apply solutions to improve the efficiency of promoting the value of photographic materials in the operation of the Vietnam Art Photograph Archives and Exhibition Center. Solutions to improve the efficiency of image document management such as human resources, facilities, and legal basis depend on the state's policies and mechanisms and funding sources.
13. Further research directions, if any: Undefined.
14. Thesis-related publications: Undefined.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây