TTLV: Tác động của chính sách thúc đẩy số hóa trong công nghệ truyền hình (Nghiên cứu trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam).

Thứ tư - 14/06/2023 22:54
1. Họ và tên học viên: TRẦN VĂN CHÁC                 2. Giới tính: Nam          
3. Ngày sinh: 15/08/1986                                               4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn:
            Tác động của chính sách thúc đẩy số hóa trong công nghệ truyền hình (Nghiên cứu trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam).
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ;  Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đào Thanh Trường, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn “Tác động của chính sách thúc đẩy số hóa trong công nghệ truyền hình (Nghiên cứu trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam)”, thực hiện theo mục tiêu nghiên cứu thông qua việc phân tích, đánh giá tác động của đền án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất. Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của chính sách số hóa công nghệ truyền hình, tìm hiểu thực trạng chính sánh thúc đẩy số hóa trong công nghệ truyền hình và đánh giá thực trạng chính sách số hóa trong công nghệ truyền hình. Xây dựng được chính sách rõ ràng ở Đài truyền hình quốc gia và các Đài truyền hình địa phương để thúc đẩy nguồn lực tài chính và phát triển nguồn nhân lực trong khoa học truyền hình.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: TRAN VAN CHAC                2. Sex:         Male
3. Date of birth: 15/08/1986                                      4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, signed on 24th December 2020, by the Headmaster of VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities
 6. Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title:
Impact of policies to promote digitalization in television technology (Case study of Vietnam Television).
8. Major: Science and Technology Management                      
9. Code: 8340412.01
10. Supervisors:  Dr. Dao Thanh Truong, Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi       
11. Summary of the findings of the thesis:                     
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The thesis "Impacts of policies to promote digitalization in television technology (A case study of Vietnam Television Station)", carried out according to the research objective through analyzing and evaluating the impact of the project. digitization of digital terrestrial television broadcasting. On the basis of theory and analysis of the current situation of the policy of digitization of television technology, find out the current situation of policies promoting digitization in television technology and evaluate the current situation of digitization policy in television technology. Develop clear policies at the National Television Station and local Television Stations to promote financial resources and develop human resources in television science.
12. Practical applicability, if any:            
13. Further research directions, if any:               
14. Thesis-related publications:               
 (List them in chronological order)
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây