TTLV: Thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.

Thứ tư - 24/05/2023 22:59
1. Họ và tên học viên: Đặng Thanh Hải                                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/07/1998
4. Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thêm 6 tháng đào tạo (từ 25/12/2022)
7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hải Chung, giảng viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khung lý thuyết và khảo sát dữ liệu, luận văn đã nghiên cứu và phân tích các thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 trên báo điện tử tại Việt Nam; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền tải thông điệp trên báo điện tử trong thời gian tới. Luận văn góp phần khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Những luận điểm mà luận văn đưa ra nhằm phân tích rõ nét thêm về hoạt động của báo điện tử trong việc lan tỏa giá trị tốt đẹp, các hoạt động vì cộng đồng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn là công trình khoa học có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các sinh viên, các cán bộ truyền thông công tác tại các doanh nghiệp, nhà báo, giảng viên đang giảng dạy những nội dung liên quan tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, truyền tải thông điệp trên báo điện tử.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
       

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Thanh Hai Dang                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 07/21/1998                              4. Place of birth: Ha Noi City
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV                               Dated: 12/24/2020
6. Changes in academic process: Extended from 12/25/2022
7. Official thesis title: Digital journalism and its message on corporate social responsibilties in the context of Covid-19 in Vietnam.
8. Major: Journalsim                                             9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Doctor Hai Chung Pham.
11. Summary of the findings of the thesis:
Based on the theoretical framework and data, the thesis has surveyed and studied the current situation of digital journalism and its message on corporate social responsibilities in the context of Covid-19 in Vietnam; evaluate successes, limitations and causes; then purpose solutions and recommendations to further improve the quality of the work in the future. The thesis contributes to affirming the important role of digital jounalism in general, especially in the context of Covid-19. The thesis analized more clearly about the activities of online newspapers in contributing to share meaningful stories about corporate social responsibilites.
12. Practical applicability, if any:
The thesis is a scientific work that can serve as a reference for researchers, lecturers who are currently teaching content related to the work of online newspapers and its message on corporate social responsibilities in universities, especially those with journalism departments. Besides, the thesis can also help those who are working in the communication field to enhance the message in newspapers.
13. Further research directions, if any: None.
14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây