TTLV: Thực thi chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hướng tới bao phủ toàn dân” (Nghiên cứu trường hợp trường huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội)

Thứ sáu - 24/06/2022 21:24
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Bá Phước  
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/03/1985
4. Nơi sinh: Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: “Thực thi chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hướng tới bao phủ toàn dân” (Nghiên cứu trường hợp trường huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội)
8. Chuyên ngành:  Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 8340402.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Sỹ Lợi
Hàm học vị:
Cơ quan công tác: Chuyên gia cao cấp của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế hướng tới bao phủ toàn dân là chủ trương lớn của Đảng; là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.
Mục tiêu hướng tới bao phủ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế toàn dân. Mục đích của Bảo hiểm xã hội tự nguyện là giúp người tham gia bảo hiểm được hưởng lương hưu, giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già và an sinh xã hội. Mục đích của Bảo hiêm y tế là mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Những lợi ích thiết thực người dân được hưởng từ chính sách BHYT là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
Kết quả thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chương Mỹ đều tăng theo hàng năm, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tính đến tháng 12/2021 đạt 91,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 39% và tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 1%.
Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội và mục tiêu bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của huyện giai đoạn đến năm 2025. Từ đó cần phải có những giải pháp cụ thể để phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên và tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 2,5% trở lên; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đạt mức 85% trở lên.
                            
 
                                                      INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of the candidate: Nguyen Ba Phuoc
2. Gender: Male
3. Date of birth: 04 March 1985.
4. Place of birth: Thanh Bình, Chuong My, Ha Noi
5. Admission decision number: 3058 on 24 Dec 2018 of the Principal of the University of social sciences and humanities - Vietnam national university Hanoi city
6. Changes in academic process: No
(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Implementing siocial insurence policy and medical insurence policy for national coverage (case study of Chuong My district, Hanoi City)

8. Major: Public policy; Code: 8340402.01

9. Supervisor: Dr Bui Sy Loi                                             

10. Brief results of the thesis:
Having the social insurance and medical insurance to be used by all citizen is the major policy of the government. It is an important social policy which carries the humanities and a profound public sharing value. This policy is given a special attention by the government and ranked high in the set of policies for stabilities and wealth of the society.
The government is aiming to cover the medical insurance and social insurance for everyone. The social insurance helps the attendants to enjoy the pension and reduce life’s difficulties when they get old. On the other hand the medical insurance’s aims were to make the attendant’s health to be managed and cared. It also ensures the equalities regarding the rights and duties of people when they join in the medical insurance and use the medical services. The true benefits, which the people get from the medical insurance are important criterias to judge the aim for equality of health care.
The result of covering rates of medical insurance and social insurance has been increasing gradually each year in Chuong My district up to Dec 2021. The covering rate of medical insurance reached 91,5 percent of the population. The percentage of workers who joined the compulsory social insurance on the total workers in the working age was 39 percent. On the other hand it was only 1 percent of the workers who joined the voluntary social insurance on the total workers in the working age.
However, the covering rates of the medical insurance and social insurance in the Chuong My district is still not up to the expectation for the development of the society and the aim of the government to 2025. The solutions are needed to make the covering rate of the voluntary social insurance reaching 2,5 percent. The index to judge the satisfactions of the citizen, who use the insurance reaching 85 percent and above.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây