TTLV: Vấn đề phát triển kinh tế thủy sản trên phiên bản điện tử của báo in khu vực Nam Sông Hậu (Khảo sát Báo Cà Mau, Báo Bạc Liêu, Báo Sóc Trăng năm 2019)

Thứ tư - 28/10/2020 22:40

1. Họ và tên học viên: LÊ HẰNG MY                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/08/1991

4. Nơi sinh: huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.   

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển kinh tế thủy sản trên phiên bản điện tử của báo in khu vực Nam Sông Hậu (Khảo sát Báo Cà Mau, Báo Bạc Liêu, Báo Sóc Trăng năm 2019)

8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Ts. Đỗ Anh Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Qua thời gian, tìm hiểu nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn nhận thấy, đề tài về thủy sản được đăng tải trên phiên bản điện tử mang lại nhiều hiệu quả thiết thực đối với báo chí khu vực Nam sông Hậu. Vượt qua nhiều thách thức hạn chế của loại hình khá mới mẻ này, phiên bản điện tử của báo in dần có những định hướng riêng, tạo dấu ấn trong lòng độc giả. Phát huy hết lợi thế của một loại hình mới, vấn đề phát triển kinh tế thủy sản ở mỗi địa phương trên phiên bản điện tử của báo in dần có, chiều sâu, mang tính chuyên nghiệp hơn để cùng hòa mình chung với nền báo chí hội nhập.

          Thông qua, 3 cơ quan báo in khảo sát, tác giả đánh giá phiên bản điện tử của báo in đã kịp thời thông tin đến bạn độc nhiều vấn đề liên quan đến thủy sản. Thông tin được mở rộng, hướng phân tích sâu, cụ thể, thời gian tiếp cận nhanh đã phần nào giảm tải áp lực cho báo in. Cách tiếp cận thông tin theo một loại hình khá mới sẽ giúp cho vấn đề phát triển kinh tế thủy sản khu vực Nam sông Hậu phát huy cao độ chắc năng đặc thù của báo chí, giúp báo chí vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẳng định được vị thế, thương hiệu, hòa nhập cùng xu thế hội nhập chung của báo chí cả nước.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Trên thực tế, vấn đề phát triển kinh tế thủy sản tại khu vực Nam sông Hậu dưới gốc độ phản ánh của báo chí nơi đây luôn nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Đặc biệt là các cơ quan báo chi khu vực này luôn định hướng nhưng hướng đi mang tính chiến lược trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay. Từ những thực trạng, hiệu quả, có cả hạn chế, tác giả đã nêu rõ, tuy luận văn này khó tránh khỏi những sai sót nhưng đây cũng là một ý kiến tham khảo cho các cơ quan báo in nhằm có định hướng đúng dắn, mang tính dài hơi, tạo dấu ấn riêng, tạo thương hiệu trong phát triển nền báo chí đa phương tiện ở khu vực Nam sông Hậu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : LE HANG MY                               2. Sex: female

3. Date of birth: 19/08/1991

4. Place of  birth: Dam Doi district, Ca Mau province

5. Admission decision number: 3058/2018/QĐ-XHNV, Dated: December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Fishery economic development problem on the electronic version of the Southern Song Hau printing newspaper (Survey of Ca Mau Newspaper, Bac Lieu Newspaper, Soc Trang Newspaper 2019)

8. Major:  Journalism                                                          9. Code:  8320101.01(UD)

10. Supervisors: Ph.D. Do Anh Duc. University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

11. Summary of the findings of the thesis:  Over time, researching the topic, the author of the thesis found that the topic of fisheries published on the electronic version brought many practical effects for the press in the South of Hau river. Overcoming many limited challenges of this fairly new type, the electronic version of the printed newspaper gradually has its own orientations, making a mark on the hearts of readers. To bring into full play the advantages of a new type, the development of the fisheries economy in each locality on the electronic version of the printed newspaper gradually becomes more in-depth and professional to blend with the newspaper. Releases integration.

            Through, 3 printing press agencies surveyed, the author evaluated the electronic version of the printed newspaper to promptly inform you about many problems related to seafood. The expanded information, in-depth analysis, specifically, fast access time have somewhat reduced the pressure load on printed newspapers. The approach to information in a rather new type will help the economic development of fisheries in the South of Hau river to bring into play the specific strength of the media, helping the press in the Mekong Delta to confirm. position, brand, integrate with the general trend of national media integration.

12. Practical applicability, if any

            In fact, the economic development of fisheries in the South of Hau river, under the original reflection of the press here, has always had remarkable results. Especially, this regional news agency always has orientation but strategic direction in the current information explosion context. From the reality, efficiency, and limitations, the author stated that although this thesis is difficult to avoid errors, this is also a reference for the printing press in order to have a correct orientation. long-term, creating its own mark, creating a brand name in the development of multimedia media in the South of Hau river.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây