TTLV: Vấn đề tổ chức sản xuất các chuyên mục nông nghiệp của Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu hiện nay (Khảo sát các chuyên mục Khuyến nông, Khuyến ngư từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 08/06/2021 22:17
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN MINH SANG       
2. Giới tính:  Nam
3. Ngày sinh: 10/8/1970
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 4  tháng 12 năm  2020 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 (12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tổ chức sản xuất các chuyên mục nông nghiệp của Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu hiện nay (Khảo sát các chuyên mục Khuyến nông, Khuyến ngư từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019).
8. Chuyên ngành: Báo chí học      Mã số:  8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN BẢO KHÁNH
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
    Đề tài: Vấn đề tổ chức sản xuất các chuyên mục nông nghiệp của Đài PT -TH Bạc Liêu hiện nay (Khảo sát các chuyên mục Khuyến nông, Khuyến ngư từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019). 
Những vấn đề luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết căn bản từ những tài liệu, sách báo và thực tế công tác tại Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu. Tác giả luận văn đã tổng hợp đánh giá về quá  trình phối hợp tổ chức sản xuất các chuyên mục nông nghiệp của Đài Phát tahnh – Truyền hình Bạc Liêu trong thời điểm từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Thông qua việc khảo sát các chuyên mục mà Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu tổ chức sản xuất và phát sóng trong thời gian này, tác giả đã làm rõ những ưu điểm cần được phát huy và đưa ra những hạn chế cần phải sớm được khắc phục nhằm để góp phần vào việc tổ chức, sản xuất các chuyên mục nông nghiệp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.
Trong quá trình tìm kiếm thông tin, tổng hợp, phân tích hoạt động tổ chức sản xuất các chuyên mục nông nghiệp tại Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu, tác giả luận văn đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm quý báu trong thực tế công việc.
Từ những vấn đề thực tế trong  quá trình tổ chức sản xuất các chuyên mục  tại Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu tác giả đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho công tác tổ chức, sản xuất các chuyên mục nông nghiệp trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu đạt hiệu quả cao nhất.  Hy vọng luận văn sẽ góp phần đáng kể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình theo xu hướng phát thanh, truyền hình hiện đại của Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu.  
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
 Theo tác giả đề tài có khả năng ứng dụng vào thực tế tại các đài PT-TH miền Tây Nam Bộ nói chung, đặc biệt là tại Đài PT-TH Bạc Liêu bởi trên thực tế vấn đề tổ chức sản xuất các chuyên mục của Đài PT-TH Bạc Liêu còn khá nhiều vấn đề bất cập. Mặc khác, việc phối  hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các chuyên mục phát trên sóng Đài PT-TH Bạc Liêu đang đem lại nguồn thu khá lớn trong tổng nguồn thu của Đài. 
Từ thực tế đó, luận văn sẽ giúp cho Ban Giám đốc các Đài Phát thanh – Truyền hình nói chung, Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu nói riêng đề ra kế hoạch thực hiện việc quy hoạch, tổ chức thực hiện các chuyên mục của Đài trong thời gian tới sát với nhu cầu công chúng hơn. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý báo chí phát thanh, truyền hình, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện các chuyên mục trên lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian sắp tới. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN MINH SANG  
2. Sex: Male
3. Date of birth: 10/8/1970.
4. Place of  birth: CA MAU
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated 4/12/2018 by Rector of the Univesity of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: Extension for thesis work from December 4th, 2020 to December 4th, 2021 (12 months)
7. Thesis title: The Current Organization and Production of Agricultural Columns at Bac Lieu Radio and Television Station (Through investigating the agricultural and fishery columns made from the june of 2018 to the june of 2019).
8. Major: Journalism                                     Code: 8320101.01 (UD)
9. Supervisors: Dr TRAN BAO KHANH
10. Summary of the thesis findings: 
The thesis: The Current Organization and Production of Agricultural Columns at Bac Lieu Radio and Television Station (Through investigating the agricultural and fishery columns made from the june of 2018 to the june of 2019).
    The topics that this dissertation examines are based on the basic theories derived from documents, newspapers and the author’s work experiences at Bac Lieu Radio and Television station. The author summarized and evaluated the cordinating processes in which the agricultural columns were produced from June 2018 to June 2019. Through investigating the columns made during this time, the author has clearly pointed out the strengths that need to be promoted as well as the weaknesses that should be resolved in an effort to help contribute to more efficient organization and production of agricultural columns at the station in the future.
The author has learnt invaluable experiences while he collected data, synthesized and analysed the organization and production processes of agriculture columns at Bac Lieu Radio and Television Station.
From the realities of how agriculutal columns are produced at the station, the author suggested a number of strategies so that the columns could be made with the best efficiency. It is expected that this thesis will make important contributions to program renovation and improvement mission following the modern tendency of Bac Lieu Radio and Television Station.
11. Practical implications
The author believes that this thesis is applicable to the realities of the Radio and Television in the Mekong Delta in general and particularly at Bac Lieu Radio and Television Station due to its current limitations. Besides, the coordination with other agencies in producing other columns on Bac Lieu Radio and Television Station has brough subtantial profits to the total revenues of the Station. We are living in the Industry Revolution 4.0 which has influential impact on many socioecnomic aspects including the media. Previously known as monopoly in information tranmission, the traditional press agencies such as printed newspapers, radion and television now have to share a majority of audience with online newspapers and social media. The appearance of online newspapers and social media have put the traditional press agencies to huge challenges. In addition, technology developments require enormous changes from the radio and television stations to adapt and meet the public’s higher demands.
Therefore, this thesis will help the Executive Boards of the Radio and Television Stations in general and that of Bac Lieu Radio and Television Station in particular to propose their agenda in planning and organizing the columns that closely reflect the public’s needs. Managers, reporters, editors, presenters and technicians of press agencies can obtain experienes in organizing and implementing programs on agricultural fields in the future.
12. Future research directions (if any): None
13. Publications related to thesis:     None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây