TTLV: Vận dụng phương pháp KPI trong đánh giá kết quả thực hiện công việc của một số nhân viên hành chính tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ năm - 03/12/2020 23:18
1. Họ và tên học viên: Phạm Tuấn Anh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/12/1993

4. Nơi sinh: Uông Bí, Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số 3379//2017/QĐ-XHNV ngày: 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vận dụng phương pháp KPI trong đánh giá kết quả thực hiện công việc của một số nhân viên hành chính tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                  Mã số: 60340406

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Chiều

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn cho thấy thực trạng cũng như những tồn tại và hạn chế trong công tác đánh giá thực hiện công việc thời gian qua của đội ngũ nhân viên hành chính.

Khảo sát, phân tích và đánh giá sự phù hợp của KPI trong việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên hành chính. 

Đưa ra các giải pháp để có thể áp dụng KPI vào công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Những đánh giá và giải pháp để có thể ứng dụng KPI vào công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc của một số nhân viên hành chính có thể ứng dụng trong công tác xây dựng KPI cho cán bộ nhân viên trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội”.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Phạm Tuấn Anh                 2. Gender: Male

3. Date of birth: 24/12/1993                     4. Place of  birth: Uong Bi – Quang Ninh

5. Admission decision number: 3379//2017/QĐ-XHNV dated 19/12/2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: Apply KPI method in evaluating the work efficiency of some administrative staff at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

8. Major: Office Management                  Code: 60340406

9. Supervisors: Assoc.Prof. Dr.Nguyen Van Chieu

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis shows the current situation as well as shortcomings and limitations in the work performance assessment of the administrative staff in recent years.

Survey, analyze and evaluate the appropriateness of KPI in evaluating the work results of administrative staff.

Propose solutions to be able to apply KPI in work performance evaluation.

11. Practical applicability, if any:

Evaluations and solutions to be able to apply KPI in assessing the performance of some administrative staff can be applied in KPI development for staff of the University of Social Sciences and Humanities. , Ha Noi national university ".

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây