TTLV: Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ. (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)

Thứ sáu - 14/12/2018 03:26

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VÂN KHÁNH                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/09/1979                                                       4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số:   4295/2016/QĐ-XHNV ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ. (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)”.

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ               Mã số: 60.34.04.12

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Cao Đàm, công tác tại Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về tổ chức Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hoạt động KH&CN, chính sách KH&CN…cũng như thực trạng mối liên kết giữa tổ chức KH&CN tại bệnh viện công lập với các đối tác trong và ngoài bệnh viện Việt Nam nói chung cũng như tại bệnh viện Bạch Mai nói riêng.

Những khó khăn, hạn chế mối liên kết giữa tổ chức KH&CN tại bệnh viện công lập với các đối tác trong và ngoài bệnh viện theo hướng tự chủ chủ yếu xuất phát từ việc mối liên hệ giữa tổ chức KH&CN tại bệnh viện công lập với các đối tác trong và ngoài bệnh viện còn lỏng lẻo, tự phát, chưa có đầu mối thống nhất để liên kết các đầu mối với nhau, chức năng nhiệm vụ của tổ chức KH&CN được thực hiện chưa đầy đủ...Do đó, tác giả đề xuất giải pháp xác lập lại mối liên hệ dựa trên nhu cầu thực tế giữa tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác trong (các khoa lâm sàng, các phòng ban nghiệp vụ trong bệnh viện) và ngoài (doanh nghiệp, bệnh viên nước ngoài, các quỹ đầu tư) theo nguyên tắc tự chủ nhằm tạo sự liên kết hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Hệ thống cơ sở lý luận để các tổ chức KH&CN trong ngành Y tế (đặc biệt là trường hợp của Bệnh viện Bạch Mai) nghiên cứu, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức KH&CN tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:                                                                                

INFORMATION OF THE MASTER THESIS

1. Full name : NGUYEN VAN KHANH                                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 11/09/1979                                                        4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number:   4295/2016/QĐ-XHNV  Dated: 31/12 /2014  Signed by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Ha Noi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official title: “Establishing links between science and technology organizations in public hospitals and their partners towards autonomy (Case study: Bach Mai Hospital)”.

8. Major: Science and Technology Management                        9. Code: 60.34.04.12

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. VU CAO DAM, Institute of Policy and Management, University of Social Sciences and Humannities.

11. Summary of the findings of the thesis:                      

              The author has studied theories of Science and Technology (S & T) organization, S & T activities, S & T policy...as well as the situation of linkages between S & T organizations in public hospitals and internal and external partners. in addition to general hospital in Vietnam as well as in Bach Mai Hospital in particular.

              Difficulties and limitations of linkages between S & T organizations in public hospitals and their partners inside and outside the hospital towards autonomy stem mainly from the link between S & T organizations in public hospitals. The partners inside and outside the hospital are lax, spontaneous, have no clue to link the clue to each other, the functions and tasks of science and technology organizations are not fully implemented ... Therefore, The author proposes a solution to relate the actual needs between the science and technology organizations in public hospitals and their partners (clinical departments, professional departments in hospitals). ) and outside (enterprises, foreign hospitals, investment funds) on the principle of autonomy to create links The results fit the practical needs.

12.  The possibility of practical applications: Theoretical foundations for S & T organizations in the health sector (especially in the case of Bach Mai Hospital) study and analyze the advantages and disadvantages in establishing linkages between S & T organizations. at public hospitals with partners in the direction of autonomy.

13. Further research directions (if any):                      

14. Thesis-related publications:    

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây