TTLV: Xây dựng mô hình liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị. (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

Thứ sáu - 14/12/2018 03:22

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Hoàng Ánh                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  14/10/1978

4. Nơi sinh:  Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số:4295/QĐ-XHNV ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn:

Xây dựng mô hình liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị. (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác).

PGS.TS Vũ Cao Đàm

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(Nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

Qua nghiên cứu và đánh giá kết quả thực tiễn của luận văn này hiện nay chưa có mối liên kết ràng buộc nào giữa bệnh viện và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị, mà chỉ là sự liên kết nhỏ lẻ khi có nhu cầu của riêng từng phía được đề xuất đưa ra. Bởi vậy học viên đã đề xuất mô hình liên kết giữa bệnh viện và các doanh nghiệp dựa trên lý thuyết thị trường kéo và nhu cầu kéo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Xây dựng một bộ phận trung gian tiếp nhận nhu cầu của cả bệnh viện và doanh nghiệp để kết nối họ với nhau.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(Liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dang Thi Hoang Anh                            2. Sex: Female

3. Date of birth: 14/10/1978                                       4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 4295/QĐ-XHNV     Dated 16/12/2016

6. Changes in academic process: .............................................................................................

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Develop a model for linking hospitals and businesses to increase the efficiency of the use of technical facilities for diagnosis and treatment.

8. Major: Managing science and technology            9. Code: 8340412

9. Supervisors: (Full name, academic title and degree)

Associate Professor Vu Cao Dam

Management Scientist Department,

10. Summary of the findings of the thesis: .............................................................................

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

Through the research and evaluation of the practical results of this thesis, there is no binding link between hospitals and enterprises to enhance the efficiency of the use of technical means for diagnosis and treatment. It is only a small association when the needs of each side are proposed. Thus, the trainees proposed a model of linkage between hospitals and businesses based on market pull theory and demand pull.

11. Practical applicability, if any: Build an intermediary that receives the needs of both hospitals and businesses to connect them

12. Further research directions, if any: ...................................................................................

13. Thesis-related publications: ...............................................................................................

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây