TTLV: Nguyễn Thị Phi Á

Thứ tư - 30/06/2021 21:42
          1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ PHI Á                        2. Giới tính: Nữ
          3. Ngày sinh: 07/9/1975
          4. Nơi sinh:  Hà Tây 
          5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày: 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
          6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
          7. Tên đề tài luận văn: CHIẾN TRANH VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN CỦA ĐẠO DIỄN JORIS IVENS QUA CÁC PHIM: Bầu trời và mặt đất (1965), Việt Nam xa xôi (1967), Vĩ tuyến 17 – chiến tranh nhân dân (1967), Đàm thoại với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969).
         8. Chuyên ngành: Lý luận, Lịch sử  điện ảnh - Truyền hình;  Mã số: 8210232.01
         9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
        10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Qua nghiên cứu đề tài Chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của Đạo diễn Joris Ivens qua các phim: Bầu trời và mặt đất (1965), Việt Nam xa xôi (1967), Vĩ tuyến 17 – chiến tranh nhân dân (1967), Đàm thoại với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969),  luận văn đã đạt được những kết quả như sau:
    Thứ nhất: Qua đề tài cho thấy phim tài liệu phản ánh cuộc sống bằng người thực, việc thực là đặc trưng cơ bản nhất của phim tài liệu. Sức hấp dẫn của phim tài liệu trước hết là ở chỗ nó cho người ta nhìn thấy cuộc sống thực, cuộc sống không bị sắp đặt, dàn dựng, tô vẽ... Phim tài liệu khởi thủy từ sự chân thực. Người làm phim tài liệu cần phải trung thực và có sự phân tích nhạy bén, khả năng khái quát cao trước một vấn đề quan thiết của đời sống. 
    Thứ hai: Phim tài liệu của điện ảnh đã trở thành lĩnh vực có thể quản lý xã hội với tầm nhìn bao quát, chính xác và đặc biệt là đáng tin cậy. Trong những năm chiến tranh, điện ảnh là một bộ phận không thể thiếu được trong đời sống, chiến đấu của nhân dân. Mỗi bộ phim ra đời đều được người xem chào đón nồng nhiệt, bởi đó là nguồn động viên to lớn, giúp người ta vượt qua những gian nan, nguy hiểm của chiến tranh. Hoàn cảnh lịch sử đã tạo điều kiện cho sự thành công của thể loại phim tài liệu với hàng chục bộ phim được giải thưởng lớn tại các Liên hoan phim quốc tế.
    Thứ ba: Để hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn đã xuất phát từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn, đó là việc phân tích, khái quát các bộ phim tài liệu về Việt Nam của nhà làm phim Joris Ivens - một nhà làm phim tài liệu nổi tiếng người Hà Lan có tầm ảnh hưởng trên thế giới bởi tư tưởng tiến bộ, với tầm nhìn vượt thời đại và tư tưởng tiến bộ ông đã có mặt tại đất nước Việt Nam trong thời kỳ ác liệt của cuộc chiến để thực hiện những bộ phim làm chấn động dư luận thế giới. Giúp nhân dân thế giới hiểu hơn về Việt Nam, một Việt Nam đang bị đế quốc xâm lược.
        Thứ tư: Việc nghiên cứu 04 bộ phim của đạo diễn Joris Ivens về chiến tranh Việt Nam, luận văn đã cho thấy những kiến giải các luận điểm quan trọng với  đề tài về chiến tranh nhân dân, đề tài về các phong trào đấu tranh vì hòa bình trên thế giới, điểm nhìn từ sự quan sát hiện thực, điểm nhìn khi so sánh hiện thực và so sánh sự tương phản, điểm nhìn qua lăng kính nhân vật phim tài liệu, điểm nhìn hay sự bay bổng trong cách tiếp cận đề tài, tiếp cận con người.
Với cách thể hiện bằng hình thức ghi hình trực diện được Joris Ivens sử dụng là một hình thức tạo cho người xem nhiều cảm xúc nhất, nhà làm phim sẽ thu vào tất cả mọi sự vật hiện tượng một cách chân thật nhất, với sự tinh tế của người sáng tác thì những thước phim sẽ có một giá trị hiện thực một cách tự nhiên như chính nó. Đó là yếu tố sẽ tạo nên sự mới lạ và sức mạnh mà không hình thức dàn xếp công phu nào có được, đó là sức mạnh của sự thật. Khi nói đến nhà làm phim Joris Ivens thì phương pháp làm phim trực diện vào vấn đề là phong cách tạo nên tên tuổi của ông trong lịch sử điện ảnh tài liệu thế giới.
   Thứ năm: Luận văn đã luận giải cách kể chuyện trong phim tài liệu, đạo diễn Joris Ivens đã sử dụng nhiều cách kể chuyện như cách kể chuyện thông qua cái tôi trần thuật; thông qua những dẫn chứng thực tế để làm tăng sự thuyết phục và từ đó tăng tính hấp dẫn của câu chuyện; cách kể chuyện chân thật thông qua góc độ của điện ảnh trực diện (cinema direct) hay cách kể chuyện dung dị như cách nói chuyện, sự giản dị của một lãnh tụ… đó là cách kể chuyện thông qua cái tôi trần thuật, cách kể chuyện chân thật thông qua góc độ của điện ảnh trực diện (cinema direct).
   Thứ sáu: Luận văn đã thể hiện được một số đặc điểm trong phản ánh hiện thực. Đó là phong cách hiện thực lịch sử, phản ánh hiện thực chiến tranh nhân dân, sự lạc quan trong phim chiến tranh của nhà làm phim Joris Ivens đã phần nào nói lên được một tinh thần Việt Nam, tinh thần đoàn kết và bất khuất không chịu chùn bước trước kẻ thù dù họ là một cường quốc.
        11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:  
   Các nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà biên tập, đạo diễn làm phim, nhà nghiên cứu về phim tài liệu.
        12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
        13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
       
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
     
1. Full name: NGUYEN THI PHI Á                        2.Sex: Female
3.    Date of birth: 07/09/1975
4.    Place of birth: Ha Tay Province 
5.    Admission decision number: No. 3014/2019/QD-XHNV, signed by the President of University of Social Sciences and Humanity, Hanoi National University on July 30th 2019.
6.    Changes in academic process:
7.    Official thesis title: Joris Evens’view on the Vietnam War through his movies: BauTroiva Mat Dat (1965), Viet Nam XaXoi (1967), Vi Tyuen 17 – ChienTranhNhan Dan (1967), Dam Thoaivoi Chu Tich Ho Chi Minh (1969).
8.    Major: Theoretic, history of cinema and television                       9. Code: 8210232.01
10.Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Vu Ngoc Thanh, Ho Chi Minh City University of Theater and Cinema.
11.Summary of the findings of the thesis: Through the process of researching: Joris Ivens’ view on the Vietnam War through his movies: BauTroiva Mat Dat (1965), Viet Nam XaXoi (1967), Vi Tuyen 17 – ChienTranhNhan Dan (1967), Dam Thoaivoi Chu Tich Ho Chi Minh (1969); The thesis has achieved the following results:
1. It has been studied and concluded that the basic feature of a documentary film is the reflection of real-life portrait through real people and events. Documentary films show their charm by conveying an actual real-life event without being staged, control, colored, etc... Veracity is what documentary films need, to begin with, documentary filmmakers need to be truthful and sharply analyze, generalize crucial points of a real-life problem.
Documentary films have become a field that can influence society with a broad viewpoint, accurate and especially trustworthy. During the war years, the availability ofcinema was an unreplaceable part of the daily life of the war-torn country.The people warmly welcome every movie that came out, because those movies are the source of encouragement, helping people overcame their hardship and the danger of war. The historical setting has provided opportunities for the success of Vietnamese documentary films through various movies awarded in many Film Festivals.
2.To have the theoretical and practical basis of the topic and accomplish the purpose and research mission, the thesis was beginning by surveyed and systematized the theoretical contents such as documentary film overview, cinema direct in documentary film, summarize the categorized, methods using in documentaries, summarize the topic of war, the documentary film festival in Vietnam, documentary films about the Vietnam War by filmmakers around the globe and overview about Joris Ivens and his main works.
Through study and systematized for the research about Joris Ivens and his documentaries, the author have the following observation: By using the method cinema direct his movies, Joris Ivens form in viewers the most emotion possible, filmmakers’ film all the events in a truthful way possible, with the dedication of a creator the footages will have a natural realism value as it is in real life. That is the element that creates the novelty and the power no staged can compare to, the power of truth. When talking about Joris Ivens, the method of cinema direct is the style that puts his name in the history of documentary of the world, including documentary films about the Vietnam War.
3. From that, the thesis research the main idea of the topic, perspective, and storytelling technique of Joris Ivens. In which, by studying the 4 movies by Joris Ivens about the Vietnam War, the thesis has concluded important points on the topic of the people war, the topic of the movement fighting for peace throughout the world.
Those characteristics reflect the reality of the people's war shown the Vietnamese’s spirit, unity, and indomitable spirit toward enemies even though they are a powerful nation.
4. Through the research, analysis of those 4 movies, the author concluded various crucial points. Those are the perspective, the method to approach the problems, in which includes the viewpoint when observe reality, viewpoint of comparison betweenreality and the contrast, the viewpoint through a character perspective, and the viewpoint when approach the topic, people. In the way of storytelling, including telling stories in first person self-narrative, through actual evidence to increase the persuasion and the engaging of the story, a truthful storytelling technique through cinema direct and telling the story in a modest, natural, a deep impact in a documentary. When analyzing Joris Ivens’ storytelling technique in his documentaries, the author emphasizes Joris Ivens has sued various storytelling techniques to increase persuasion and through that enrich the excitement of the story; the author also stated that those traits are from experiences, storytelling competent, the ability to approach problems and the talent of documentary filmmaking of Joris Ivens.
5. Besides that, the thesis studied another major idea is Joris Ivens’ documentary filmmaking style. Whereby, in some of the traits in reflecting reality with a historical realism style, reflecting the truth about the people war and reflecting the optimism in war films. Joris Ivens’ documentaries have direct cinema, poetry, the hardness of steel, humane, and the people. Besides, the thesis surveyed the cinematography in Joris Ivens’ films through the direct cinema technique and the art of opposition scene.
6.The thesis has analyzed to overview Joris Ivens through various aspects like the notion in filmmaking, his reflection of reality-style, perspective, storytelling technique, and filmmaking style through artistic and technical elements. From there, Joris Ivens’ documentaries about Vietnam – a famous Dutch documentaries filmmaker, with his world influence by his progressive ideas, with a vision surpass his era and his appearance in Vietnam during the fierce period of the war to create movies that shock the whole world, helped people around the globe to understand, empathetic, share and support Vietnamese people fighting for justice, stop the American invasion and free their nation.
12. Practical applicability (If any):
The thesis can be served as a reference for editors, directors, documentary film researchers.
13. Further research directions (If any):
14. Thesis related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây