TTLV: “Diễn ngôn về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong phim tài liệu Việt Nam đương đại (Qua các phim Những người giữ biển, Trên đỉnh A Mú Sung, Cuộc chiến giữa thời bình, Bảy Cồ Đồng Tháp, Lê Hữu Thảo – ký ức người lính biển)

Thứ ba - 22/03/2022 05:45
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Huy Hùng                                    2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/12/1982
4. Nơi sinh: thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QH-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập (từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/5/2022) theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.
7. Tên đề tài luận văn: “Diễn ngôn về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong phim tài liệu Việt Nam đương đại (Qua các phim Những người giữ biển, Trên đỉnh A Mú Sung, Cuộc chiến giữa thời bình, Bảy Cồ Đồng Tháp, Lê Hữu Thảo – ký ức người lính biển)
8. Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử Điện ảnh – Truyền hình;                 Mã số: 8210232.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Xuân Thạch, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn hướng đến làm rõ diễn ngôn về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đương đại thông qua các bộ phim tài liệu Những người giữ biển, Trên đỉnh A Mú Sung, Cuộc chiến giữa thời bình, Bảy Cồ Đồng Tháp, Lê Hữu Thảo – ký ức người lính biển. Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận chính là tiếp cận từ lý thuyết diễn ngôn, kết hợp tiếp cận từ góc độ thi pháp học, và các thao tác so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Từ đó, chúng tôi đưa ra những nghiên cứu, đánh giá các đặc điểm diễn ngôn về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đương đại thông qua việc phân tích các phẩm chất của người lính được thể hiện trong 5 bộ phim. Đồng thời, luận văn khảo sát những yếu tố thuộc về ngôn ngữ điện ảnh nhằm làm rõ nghệ thuật diễn ngôn gồm dàn cảnh, quay phim, dựng phim, âm thanh. Thông qua đó, chúng tôi đi đến làm rõ những nội dung tư tưởng, văn hóa ẩn chưa trong các bộ phim, các giá trị, phẩm chất của người lính trong thời đại mới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ABOUT MASTER THESIS
 1. Full name: Nguyễn Huy Hùng                                     2. Gender: male
3. Date of birth: 16/12/1982
4. Birthplace: Yen My town, Yen My district, Hung Yen province
5. The number of Student recognition decision: 4420/2019/QH-XHNV dated November 26, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: Extend the study period (from 27/11/2021 to 26/5/2022) according to decision No.2453/QĐ-XHNV date November 19, 2021
7. Title of the thesis topic: “Discourse about soldiers of the Vietnam People's Army in contemporary Vietnamese documentaries (Through the films The Guardians of the Sea, On A Mu Sung Peak, The War Between Peacetime, Seven). Co Dong Thap, Le Huu Thao – memory of a sea soldier)
8. Major: Theory and history of Cinema - Television; Code: 8210232.01
9. Scientific instructors: Assoc. Prof. Dr. Pham Xuan Thach, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities
10. Summary the results of the thesis:
The thesis aims to clarify the discourse about contemporary Vietnamese People's Army soldiers through documentaries such as The Guardians of the Sea, On A Mu Sung Peak, War in Peace, Bay Co Dong Thap, Le Huu Thao - the memory of a sea soldier. The thesis uses the main approach which is the approach from the theory of discourse, combining the approach from the perspective of poetics, and the manipulations of comparison, analysis, synthesis and evaluation. From there, we make studies and evaluate the discursive features of contemporary Vietnam People's Army soldiers through analyzing the soldier's qualities shown in 5 films. At the same time, the thesis examines the elements of cinematic language in order to clarify the art of discourse, including staging, filming, editing, and sound. Through that, we come to clarify the ideological and cultural contents hidden in the films, the values ​​and qualities of soldiers in the new era.
11. Practical applicability:
12. Further research directions:
13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây