TTLV: Hiện tượng chuyển thể giữa tiểu thuyết và phim truyền hình Hàn Quốc dưới góc nhìn lý thuyết tiếp nhận (qua Lời hồi đáp 1997, Hậu duệ mặt trời, Thư ký Kim sao thế?)

Thứ tư - 23/03/2022 22:03
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hồng Vân                                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/09/1997
4. Nơi sinh: Hoà Long, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QH-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Căn cứ theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội về Việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học. Thời gian kéo dài: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/05/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Hiện tượng chuyển thể giữa tiểu thuyết và phim truyền hình Hàn Quốc dưới góc nhìn lý thuyết tiếp nhận (qua Lời hồi đáp 1997, Hậu duệ mặt trời, Thư ký Kim sao thế?)
8. Chuyên ngành: Lí luận văn học;                        Mã số: 8229030.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Diêu Thị Lan Phương, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn khảo sát các hiện tượng chuyển thể giữa văn học và phim truyền hình: Lời hồi đáp 1997, Hậu duệ mặt trời, Thư ký Kim sao thế? thông qua lý thuyết Mĩ học tiếp nhận. Từ đó, đưa ra kết luận về vai trò quan trọng của người tiếp nhận đối với văn bản và quá trình sáng tạo tác phẩm. Tiếp theo, luận văn rút ra ý nghĩa của việc chuyển thể tác phẩm trong việc tạo ra “quyền lực mềm” của nền văn hoá Hàn Quốc. Luận văn cũng giúp công chúng cũng như giới phê bình, nghiên cứu nhìn nhận lại giá trị của những tác phẩm gán mác giải trí, những sản phẩm văn hoá đại chúng. Quan trọng hơn, luận văn rút ra những bài học trong chiến lược và quy trình sáng tạo của Hàn Quốc để những tác giả tại Việt Nam có một định hướng xa hơn trong sáng tác và xuất khẩu văn hoá.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Hong Van                           2. Sex: Female
3. Date of birth: 09/09/1997
4. Place of birth: Hoa Long, Bac Ninh City, Bac Ninh.
5. Admission decision number: 4420/2019/QH-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director; Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: Pursuant to Decision No. 2453/QD-XHNV of the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University on extending the study period of graduate students. Extended period: from November 27, 2021 to May 26, 2022.
7. Official thesis title: The phenomenon of adaptations between Korean novels and dramas from the perspective of reception theory (through Reply 1997, Descendants of the Sun, What's wrong with Secretary Kim?)
8. Major: Literary Theory                             9. Code: 8229030.01
10. Supervisors: PhD. Dieu Thi Lan Phuong, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis examines the phenomenon of adaptation between Korean literatures and dramas: Reply 1997, Descendants of the Sun, What's wrong with Secretary Kim? through the theory of receptive aesthetics. Following this, the writer would like to confirm the important role of the receiver in the creation of literary works. Furthermore, the paper also examines the function of adaptations in exercising soft power of Korean culture within the global economic and cultural contexts. In addition, the paper aims to allow re-assessements by the public, critics and the academic world of the values brought by such “entertaining” works and cultural products. More importantly, several lessons in the creative practices and strategies employed by Korea are identified in this paper, and this can help Vietnamese writers better plan for their own creative and cultural export process.
12. Practical applicability, if any: 
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây