TTLV: Hình thành trung tâm kết nối doanh nghiệp nhằm xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu (Nghiên cứu trường hợp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)

Thứ tư - 27/04/2022 02:58
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Khắc Huynh                                2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 18/3/1988.
4. Nơi sinh:  Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội.
5. Quyết định công nhận học viên số:1568/QĐ-XHNV ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn:
Hình thành trung tâm kết nối doanh nghiệp nhằm xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu (Nghiên cứu trường hợp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)
8. Chuyên ngành: Quản lí khoa học và công nghệ;                         Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Tiến Dũng.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn đã đi sâu nghiên cứu và đưa ra một số kết quả chính:
- Đã phân tích và đưa ra được các cơ sở lý luận về các hình thức kết nối doanh nghiệp trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
- Đã phân tích và đánh giá được thực trạng hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu tại Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Đề xuất được các chức năng hoạt động của Trung tâm kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại hóa các kết quả nghiên tại Viện Hàn lâm KHCNVN: Kết nối cung cầu công nghệ; hỗ trợ chuyển giao công nghệ; thông tin và truyền thông KH&CN; tìm kiếm nguồn đầu tư cho các kết quả, sản phẩm khoa học có tiềm năng thương mại hóa; đào tạo về thương mại hóa; tư vấn, định hướng cho các nghiên cứu ứng dụng của VAST bám sát với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, làm tăng tính hiệu quả, tiềm năng về thương mại hóa cho các kết quả nghiên cứu.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
- Kết quả của Luận văn có thể là cơ sở cho việc hình thành Trung tâm kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại hóa các kết quả nghiên tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Mô hình này có thể nhân rộng, áp dụng cho các nghiện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học tại Việt Nam.
- Đẩy mạnh số lượng công nghệ được chuyển giao trên thị trường
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: "Tác động của chính sách hỗ trợ ứng dụng KH&CN vào phát triển thị trường xuất khẩu hàng chủ lực Tây Nguyên", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, 2020 (Đồng tác giả).

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Khac Huynh                                       2. Sex: Male
3. Date of birth: 03/18/1988.                                                 4. Place of birth: Binh Phu, Thach That, Ha Noi.
5. Admission decision number: 1568/QĐ-XHNV Dated June 05, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No 
7. Official thesis title: Forming a business connection center to promote commercialization of research results (A case study of Vietnam Academy of Science and Technology).
8. Major: Science and technology management                              9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Phan Tien Dung, PhD
11. Summary of the findings of the thesis: 
- Analizing and providing theoretical bases on forms of business connections in commericalizing research results. 
- Analizing and evaluating the actual situation of commercialization of research results of VAST.
- Proposing the operational functions of the Business Connection Center to promote the commercialization of research results at the Vietnam Academy of Science and Technology: Connecting technology supply and demand; support technology transfer; science and technology information and communication; seek investment sources for potential commercialization of scientific results and products; commercialization training; consulting and orienting VAST's applied research closely to the practical requirements of enterprises in production and business, increasing the efficiency and potential of commercialization for research results.
12. Practical applicability, if any: 
- Applicability in practice: The results of the thesis can be the basis for the formation of a Business Connection Center to promote the commercialization of research results at the Vietnam Academy of Science and Technology. This model can be replicated and applied to addictions, research centers and universities in Vietnam.
- Increase the amount of technology transferred in the market.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: The effects of policies to support the application of science and technology in the development of the export market of main commodities in the Central Highlands-Vietnam, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE), 2020, (co-author).

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây