TTLV: Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long

Thứ sáu - 19/11/2021 05:02
1. Họ và tên học viên: PHẠM CÔNG TOÀN                    2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/3/1971
4. Nơi sinh: Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập 12 tháng 
7. Tên đề tài luận văn: Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng.                       Mã số: 8320101.01 (UD).
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Công Dũng.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn được trình bày trong 3 chương:
- Chương 1: Chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
- Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long.
- Chương 3: Yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long.
Qua đó làm rõ được: 
- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: Chất lượng, hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long.
- Phân tích, đánh giá về thực trạng chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. 
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện của tỉnh Vĩnh Long.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Qua việc nghiên cứu về nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua sẽ giúp hoạt động truyền thông chính sách của các đài truyền thanh cấp huyện được đánh giá toàn diện, đồng thời giúp các nhà quản lý đài truyền thanh tiếp tục có những giải pháp tốt hơn trong bối cảnh phát triển, cạnh tranh của truyền thông hiện đại.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không.
 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name:    PHAM CONG TOAN                      2. Sex: Male
3. Date of birth: 12/3/1971                                      4. Place of birth: Thai Binh.
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV       Dated 04/12/2018
6. Changes in academic process: 12-month extension of the study period 
7. Official thesis title: Improve the quality of policy communication activities of district-level radio stations, Vinh Long province.
8. Major: Journalism                                       Code: 8320101.01 (UD).
9. Supervisors: Dr. Nguyen Cong Dung
10. Summary of the findings of the thesis:         
The thesis is divided into three chapters:
- Chapter 1: Quality of policy communication activities of district-level broadcasting stations, Vinh Long province - Some theoretical and practical issues.
- Chapter 2: Current situation of the quality of policy communication activities of district-level broadcasting stations, Vinh Long province.
- Chapter 3: Solutions to improve the quality of policy communication activities of district-level broadcasting stations, Vinh Long province.
Through those chapters, the thesis:
- Clarifies some basic concepts related to the topic: Quality, policy communication activities of district-level radio stations.
 - Analyses and evaluates the current situation of the quality of policy communication activities of district-level radio stations in Vinh Long province in recent years.
- Proposes some specific solutions to improve the quality of policy communication activities of district-level radio stations in Vinh Long province.
11. Practical applicability, if any:  
Through researching contents and solutions to improve the quality of policy communication activities of district-level radio stations in Vinh Long province, the thesis helps evaluate policy communication activities comprehensively, at the same time provides radio managers with better solutions in the context of modern communication.
12. Further research directions, if any: None
13. Thesis-related publications: None 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây