TTLV: Phát thanh cơ sở tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Khảo sát cụm U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2018 – 2019)

Thứ sáu - 29/10/2021 03:52
1. Họ và tên học viên: Dương Hoàng Minh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/4/1973
4. Nơi sinh: Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 3058/2018/QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 2 lần: Lần 1 từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 và lần 2 từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Lý do tôi chưa hoàn thành luận văn để làm hồ sơ bảo vệ.
7. Tên đề tài luận văn: Phát thanh cơ sở tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Khảo sát cụm U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2018 – 2019).
8. Chuyên ngành: Báo chí học    Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Linh. Cơ quan công tác: Hội Đồng lý luận Trung ương.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Phát thanh cơ sở tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Khảo sát cụm U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2018 – 2019). Luận văn làm rõ hơn về “Vấn đề tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó đi vào nhận diện tìm hiểu vấn đề, giúp đổi mới nội dung, hình thức truyền tải thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở hợp lý để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Luận văn có giá trị tham khảo về thực tiễn thông qua những cơ sở dữ liệu xác thực, cụ thể về hoạt động tuyên truyền học tập Bác, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp ủy, chính quyền địa phương, các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các Đài trong cụm U Minh Thượng, cán bộ, đảng viên và người dân hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó có chủ trương, cơ chế chính sách, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc tuyên truyền về học tập Bác.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị tham khảo về thực tiễn thông qua những cơ sở dữ liệu xác thực, cụ thể về hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó có chủ trương, cơ chế chính sách, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phù hợp hơn trong việc học tập Bác.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Dương Hoàng Minh 
2. Sex: Male
3. Date of birth: 12/4/1973
4. Place of  birth: thị trấn Vinh Thuan town, Vinh Thuan district, Kien Giang province
5. Admission decision number: 3058/2018/QĐ-XHNV,  Dated:  24/10/2018  
6. Changes in academic process: Renewed 2 times: The first time from December 2020 to June 2021 and the second time from June 2021 to December 2021. The reason why I have not completed the thesis to do the defense.
7. Official thesis title: Propagandizingstronglyaboutlearningandimitatingthe moralityandlifestyleof Ho Chi Minh bybroadcastingatthe radiostation. (Survey of U Minh Thuong Cluster of KienGiang Provincein 2018 - 2019).
8. Major: Journalism                                      9. Code: 8320101.01 (UD)
10. Supervisors: PGS. Dr. Pham Van Linh. Working agency: Central Theoretical Council.
 11. Summary of the findings of the thesis:
Propagandizingstronglyaboutlearningandimitating the moralityandlifestyleof Ho Chi Minh bybroadcastingata radiostation. (Surveyof U Minh ThuongClusterofKien Giang Province in 2018 - 2019).The dissertationilluminatesthe issue“Propagandizingstronglyaboutlearningandimitating the moralityandlifestyleof Ho Chi Minh”. In hence, people can findout the issueandassist to resolveit to renovate the content, communications,andPropagandaformbysuitablybroadcastingatthe radiostation. As the result, thiswillhelp to bringHo Chi Minh morals to citizen’slife. The dissertation is worth referencing on practice through authentic and specific databases on Ho Chi Minh's learning propaganda activities, helping leaders, managers in general and committee levels, local authorities, reporters, editors, leaders of stations in U Minh Thuong cluster,cadres, party members and people have a deeper understanding of the importance of propaganda to promote learning and follow Ho Chi Minh's ethical and style ideas.Sandthen, there are guidelines, policy mechanisms, appropriate leadership, and direction measures in propagating Ho Chi Minh's learning.
12. Practical applicability: The thesis is worth referencing to practice through authentic and specific databases on propaganda activities to promote learning and follow Ho Chi Minh's ideas, ethics,and style, helping cadres, party members, and people to understand more deeply the importance of learning and following examples Ho Chi Minh's ethics. Since then, there are guidelines, policy mechanisms, leadership measures, directing the propaganda work more appropriately in the study of Ho Chi Minh
 (Summarize them with stress on the new findings, if any)
13. Practical applicability, if any: 
14. Further research directions, if any:
15. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây