PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới

Email hoahoi2016@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Bộ môn Tôn giáo học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1958.
 • Email: hoahoi2016@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Tôn giáo học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                      Năm phong: 2007.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                    Năm nhận: 1994.
 • Quá trình đào tạo:

1982: Đại học, Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1994: Tiến sĩ, Chuyên ngành LSTH, Viện Triết học, Viện KHXHNVVN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga C, Tiếng Trung C.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Triết học, Tôn giáo phương Đông, Lịch sử tư tưởng & tư tưởng Triết học Việt Nam, Tôn giáo Việt Nam.

II. Các công trình khoa học

Chương sách

 1. “Đạo đức Nho giáo và giá trị của nó trong bối cảnh hiện nay” (trong: Đạo đức trong bối cảnh hội nhập: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn), Nxb ĐHQGHN, 2012.
 2. “Kế thừa và phát huy đạo làm người truyền thống trong điều kiện hội nhập hiện nay” (trong sách Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
 3. “Tư tưởng kết hợp giữa đường lối đức trị với đường lối pháp trị của Lê Thánh Tông và sự vận dụng của nó vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay ở Việt Nam” (trong: Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn), Nxb ĐHQGHN, 2013.
 4. “Tư tưởng đạo đức của Kant” (trong tác phẩm phê phán lý tính thực tiễn trong cách nghiên cứu và giảng dạy triết học ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015.
 5. “Một số vấn đề về  phương pháp và phương pháp luận trong nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo học ở Việt Nam hiện nay”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2007.
 6. “Tư liệu Lịch sử tư tưởng Việt Nam”, Văn tuyển, tập I, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2001.
 7. “Tìm hiểu một số giá trị văn hóa của lễ tế giao ở Huế, triều Nguyễn” (trong: Văn hóa tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2009.
 8. “Chính sách của Minh Mạng đối với vấn đề Tôn giáo và ý nghĩa của nó đối với lịch sử Việt Nam” (trong: Mấy vấn đề tôn giáo và giảng dạy tôn giáo), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Lịch sử Tư tưởng Việt Nam, tập 3, đề tài cấp Bộ, Viện Triết học, 1999.
 2. Lịch sử Tư tưởng Việt Nam nửa cuổi thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đề tài cấp Bộ, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NH, ĐHQGHN, 2001.
 3. Tìm hiểu tư tưởng Triết học và Tôn giáo của Phan Bội Châu, đề tài cấp Bộ, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NH, ĐHQGHN, 2003.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Bằng Phụ nữ sáng tạo do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng năm 1995.
 2. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội năm 2001.
 3. Bằng khen của Đại học quốc gia Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà 5 năm liền (2002 -2007).
 4. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn năm 2005.
 5. Học bổng của Bộ giáo dục Đài Loan năm 1998 - 1999.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây