TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Email abcd@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Bộ môn Tôn giáo học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1970.
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Tôn giáo học.
 • Học vị: Tiễn sĩ                                  Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

1993: Cử nhân: Luật học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1996: Cử nhân tại chức ngoại ngữ tiếng Anh, Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN.

2006: Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - ĐHQGHN.

2013: Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tại chức ngoại ngữ tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, Pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng, Mối quan hệ giữa tôn giáo với các hiện tượng xã hội.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb Chính trị Quốc gia, 2014.

Chương sách

 1. Chương 1(trong sách chuyên khảo, Tìm hiểu về Luật Tổ chức chính quyền Địa phương, Nxb Chính trị Quốc gia, 2016.

Bài báo

 1. “Mối quan hệ giữ pháp luật với phong tục tập quán ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 9 (148). 2003.
 2. “Pháp luât và đạo đức trong lĩnh vực y học ở Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 5 (155), 2005.
 3. “Một số vấn đề về tội phạm môi trường ở Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 7, 2010.
 4. “Trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 7, 2011.
 5. “Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định về trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4, 2012.
 6. “Môt số vấn đề về mối quan hệ giữa pháp luật với tôn giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1(86), 2015.
 7. “Luật Đất đai 2013 về đất của cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12, 2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây