PGS.TS Đào Duy Hiệp

Email duyhiep53hn@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Văn học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1953.
 • Email: duyhiep53hn@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Văn học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                  Năm phong: 2009.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 2004.
 • Quá trình đào tạo:

1979: Học đại học ở Rumani.

1992: Nghiên cứu tại Paris 7, Cộng Hòa Pháp.

2002: Nghiên cứu về dịch tại Pháp.

 • Trình độ ngoại ngữ: Pháp, Anh, Rumani.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lí thuyết và phân tích văn bản văn học.

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Thơ và Truyện và Cuộc đời, Nxb Hội Nhà văn, 2001.
 2. Phê bình văn học từ lí thuyết hiện đại, Nxb Giáo dục, 2008.

Bài viết tại hội thảo

 1. Hội thảo khoa học quốc tế về "Cách mạng Pháp 1789: Rousseau et la nature [“Rousseau với Thiên nhiên”] Symposyum sur le bicentenaire de la Grande revolution française (1789 -1989)", 1989, 111.
 2. Hội thảo khoa học về "200 năm sinh Victor Hugo (2002): Victor Hugo - Nhà thơ", Tạp chí Văn học nước ngoài, 2/2002, tr. 102.
 3. Hội thảo khoa học về "Tự sự học" (2001) tại Đại học Sư phạm Hà Nội: Một số hình thức tự sự trong Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust, Tự sự học, Một số vấn đề lí luận và lịch sử, 01/2004, tr. 487.
 4. Hội thảo khoa học về "400 năm Don Kihoté" (2005) tại Đại học Sư phạm Hà Nội: Sự song hành thời gian carnaval trong Don Quijote của Cervantes, Tạp chí Văn học nước ngoài, 3/2005, tr.106.
 5. Hội thảo khoa học về "Văn học kì ảo" (2006): Cấu trúc cái kì ảo trong truyện ngắn Maupassant, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 9/2006, tr. 24.
 6. Hội thảo khoa học về (2006) "100 năm Đại học Đông Dương: Phê bình phương Tây ở Việt Nam -  tiếp nhận và ứng dụng", Tạp chí Nghiên cứu văn học, 5/2006, tr. 61.
 7. Hội thảo khoa học về "50 năm Khoa Văn học (2006): Phối cảnh và điểm nhìn trong truyện kể", Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học, 10/2006, tr. 451.
 8. Hội thảo khoa học tại ĐHSP về "Puskin và Gogol trong Nhà trường", Thực tại và chủ thể phát ngôn trong “Những linh hồn chết” của Gogol, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 11/2009, tr. 17-34.
 9. Hội thảo khoa học tại ĐHKHXH&NV về "Tự sự trong văn học dân gian", 11/2009, Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại (Trường hợp Chim ưng thần), Tạp chí Nghiên cứu văn học, 03/2011, tr. 34-53.
 10. Hội thảo khoa học quốc tế về "Lev Tolstoï và sự tiếp nhận di sản của ông ở Việt Nam" tại Viện khoa học xã hội Việt Nam: Lev Tolstoï trong Đi tìm thời gian đã mất, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 12/2010, tr. 86-100.
 11. Hội thảo khoa học về: "Người đọc" - Khoa văn học: Thời gian trong thơ Xuân Nguyễn Bính, Kỉ yếu của Khoa, 11/2010.
 12. Hội thảo Khoa học về: 5 năm Đào tạo tín chỉ về Nhìn lại việc đào tạo tín chỉ, 11/2010.
 13. Hội thảo khoa học kỉ niệm 65 năm Trường ĐHKHXH&NV HN: Từ phê bình văn học ở Pháp đến thực tế của ta, Kỉ yếu của Trường Nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam thành tựu và kinh nghiệm, 11/2010, tr. 118-138.
 14. Hội thảo khoa học quốc tế về "Ứng dụng lí thuyết vào nghiên cứu văn học" - Viện Văn học: Đại học Havard Yeching,Thời gian trong Thơ Mới 32-45, Tiếp cận văn học châu Á từ lí thuyết phương Tây hiện đại: vận dụng, tương thích, thách thức và cơ hội, 03/2011.
 15. Hội thảo khoa học quốc tế về "Đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp cận mô hình đại học nghiên cứu trên thế giới - triển vọng và thách thức của đại học Việt Nam", Đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn  trong phát triển kinh tế - xã hội, 04/2011.
 16. Hội thảo Thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn tại Hải Phòng (15/5) Mai Văn Phấn - những chặng đường sáng tạo thơ, Tạp chí Nhà văn, 06/2011, 86-98.
 17. Hội thảo khoa học quốc tế về "Sân khấu Pháp ở Đông Dương" (10/2013) tại Marseille Le Théâtre français - le processus d’acceptation et de développement au Vietnam dans la revue Nam Phong (1917-1934), 10/2013, tr.33-43.
 18. Hội thảo khoa học quốc tế "Dịch văn học một số vấn đề lí thuyết và các bài học kinh nghiệm", Nxb ĐHQG HN, 10/2014, in năm 8/2016, tr. 215-227.
 19. Hội thảo Khoa học quốc tế "250 năm Nguyễn Du", 08/2015.
 20. Hội thảo trong nước "Thế hệ nhà văn sau 1975" tại Đại học Văn hóa, Khoa Viết văn - Báo chí, 04/2016, tr. 339-351.
 21. Hội thảo khoa học quốc tế "Đại học Đông Dương trong nền Giáo dục Pháp - Việt…", 05/2016, tr. 166-173.
 22. Hội thảo khoa học tại ĐHSP HN về "Kí hiệu học - từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học ngữ văn", Nxb Giáo dục Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo ISBN, 10/2016, 406-414.
 23. Hội thảo quốc gia "30 năm đổi mới nghiên cứu văn học, nghệ thuật và Hán Nôm - thành tựu - vấn đề - triển vọng", Nxb ĐHQG HN, 11/2016, tr. 345-358.
 24. Hội thảo khoa học "Kinh nghiệm biên soạn Bách khoa thư văn học trên thế giới và tiêu chí lựa chọn các loại mục từ của bách khoa văn học" (Quyển 18) - (Tổ chức tại Viện Từ điển, 8/2017), Tên bài viết: Một vài suy nghĩ từ những bộ Bách Khoa toàn thư Văn học nổi tiếng của Pháp, 8/2017            .
 25. Hội thảo khoa học quốc tế về "Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu", 12/2017, Hà Nội, Tên bài viết: Thi pháp sinh thái trong Dưới bóng những cô gái tuổi hoa của Marcel Proust  12/2017.

Giáo trình, dịch thuật 

 1. Đã viết trong Lịch sử văn học Pháp XVIII, Nxb.ĐHQG (2005), về các tác giả sau: Montesquieux (93-111), Marivaux (112-128), Rousseau (199-226)
 2. Đã viết trong Lịch sử văn học Pháp XX, Nxb.ĐHQG (2005), về tác giả: Guillaume Apollinaire (131-148).
 3. Đã dịch trong Tuyển tác phẩm Lịch sử văn học Pháp thế kỉ XVIII (5 tập - dịch song ngữ), Nxb. Thế giới (từ 1995-1997): Montesquieux (66-87), Rousseau (146-167).
 4. Đã dịch trong Tuyển tác phẩm Lịch sử văn học Pháp thế kỉ XIX (5 tập - dịch song ngữ), Nxb. Thế giới (từ 1995-1997): Théoohile Gautier (246-251), Leconte de Lisle (252-257).
 5. Đã dịch trong Tuyển tác phẩm Lịch sử văn học Pháp thế kỉ XX (5 tập - dịch song ngữ), Nxb. Thế giới (từ 1995-1997): Guillaume Apollinaire (6-17).
 6. Đã tham gia dịch bộ Balzac, Tấn trò đời (16 tập) Nxb. Thế giới, (2000-2001): Balzac, Modeste Mignon (266-272), Balzac, Gambara (264-270).
 7. Đã hợp đồng với Trường dịch: Thi pháp truyện kể (nhiều tác giả), Gerard Genette, Hình thái III.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Thời gian trong sáng tác của Rousseau - Flaubert - Proust (chủ trì), T94 NV2, 1994-1995
 2. Thời gian trong Đi tìm thời gian đã mất và ứng dụng vào nghiên cứu giảng dạy văn học Việt Nam (chủ trì), QX200109, 2001-2004.
 3. Phê bình văn học hiện đại của Pháp - thành tựu, tiếp cận và ứng dụng (chủ trì), QG.08-18, 2008-2010.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây