ThS. Phạm Ánh Sao

Email starsao66@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Văn học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1966.
 • Email: starsao66@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Văn học.
 • Học vị: Thạc sĩ                                            Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

1990: Cử nhân ngành Hán Nôm, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2008: Thạc sĩ ngành Hán Nôm, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc.
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn học Trung Quốc và lý luận văn học Trung Quốc cổ đại, Kinh Thi và Kinh Thi tại Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 7 (viết chung, Bùi Duy Tân chủ biên, chuyên khảo), Nxb Khoa học Xã hội, 1998.
 2. Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (viết chung, Bùi Duy Tân chủ biên, chuyên khảo), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
 3. Hợp tuyển văn học Trung đại Việt Nam, tập III (viết chung, Bùi Duy Tân chủ biên, chuyên khảo), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bài báo

 1. “Từ tùng cúc do tồn trong thơ Đào Uyên Minh đến hoa đào năm ngoái trong thơ Thu vịnh (Nguyễn Khuyến), Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1, 2004.
 2. “Chất liệu nghệ thuật trong bài thơ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hạo”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11, 2009.
 3. “Chủ đề tư tưởng và vấn đề cổ thể cận thể trong Hoàng Hạc lâu của Thôi Hạo”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 4, 2010.
 4. “Thêm một cách đọc về Phong Kiều dạ bạc”, Kỷ yếu khoa học "Bốn mươi năm đào tạo và nghiên cứu Hán Nôm (1972-2012)", tr. 369-384, 2013.
 5. “Từ gợi ý của GS Trần Đình Hượu giải độc câu nói về Thi của Khổng Tử”,  Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 5, tr.16-25. 2015.
 6. “Giả Bình Ao - Nhà văn không ngừng khám phá những chân trời nghệ thuật mới”,  Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 3, tr. 66-75, 2005.
 7. “Thơ đăng lãm của Nguyễn Du - Cuộc hoàn nguyên và đối thoại siêu việt thời gian (qua một số tác phẩm trong Bắc hành tạp lục và Đường thi)”,Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 6, 2007.
 8. “Bài thơ Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn và tiếng đàn ở cuối Truyện Kiều của Nguyễn Du”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7, 2007.
 9. “Độc giả Phong Kiều dạ bạc ở Việt Nam”, Kỷ yếu HTKH "Người đọc và công chúng nghệ thuật đương đại", tr. 234-242, 2011.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tiểu thuyết Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới (1976-2000) (tham gia), Đề tài cơ bản cấp ĐHQG, do PGS.TS Lê Huy Tiêu chủ trì, 8/2003 đến 8/2004, nghiệm thu tháng 12/2004.
 2. So sánh một số tác phẩm thơ vịnh sử cổ trung đại Trung Quốc và Việt Nam (tham gia), Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp ĐHQG, mã số CB.03.26, do ThS Bùi Duy Dân chủ trì, 1/2004 đến 12/2004, nghiệm thu tháng 1/2005.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây