ThS. Phan Thị Thu Hiền

Email abc@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Văn học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: ngo.phan06@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Văn học
 • Học vị: Thạc sĩ.                                 Năm nhận: 2006.
 • Quá trình đào tạo:        

2002: học Đại học tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2005: học Cao học tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2013-2016: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung (HSK4).
 • Hướng nghiên cứu chính: Hán văn Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. "Nguồn thư tịch Hán Nôm Huế lưu trữ tại một số thư viện lớn của Hà Nội" (viết chung), Kỷ yếu hội thảo "Bảo tồn và phát huy di sản Hán Nôm", Huế, 2003, tr. 51-53.
 2. "Đặc trưng và sự biến đổi của Việt Nam trong thể chế sách phong ở khu vực Đông Á", Kỷ yếu hội thảo "Hiện tượng văn hóa khu vực Đông Á", Đại học Ryukyus, Okinawa, Japan, 11/2009, tr. 105-131.
 3. "Thể chế sách phong ở Việt Nam: từ thiết chế chính trị đến thiết chế văn hóa", Kỷ yếu hội thảo "40 năm giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm (1972-2012)", Nxb ĐHQGHN, 2012, tr. 459-471.
 4. "Chân dung Nguyễn Khuyến qua hệ thống ngôn từ thơ chữ Hán", Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt: những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb ĐHQGHN, 2013, tr. 268-285.
 5. "Tình cảm với quê hương Hồng Lam qua từ ngữ và điển cố thơ chữ Hán Nguyễn Du", Kỷ yếu hội thảo "Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam", Nxb ĐHQGHN, 2014, tr. 225-241.
 6. "Cảm thức tự tôn dân tộc trong tác phẩm Mân hành (1831) của Lý Văn Phức", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "30 năm đổi mới nghiên cứu Văn học, Nghệ thuật và Hán Nôm: Thành tựu - Vấn đề - Triển vọng", Nxb ĐHQGHN, 11/2016, tr. 206-217.
 7. "Bước đầu khảo cứu nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức (1785-1849)", Tạp chí Hán Nôm, số 2 (141)/2017, tr. 73-82.
 8. "Đề tài thơ chữ Hán của Lý Văn Phức trong tác phẩm Mân hành thi thoại tập - nhìn từ góc độ thông diễn học", Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 21/2017, tr. 108-111.
 9. "Đôi nét về văn hoá trang phục qua tác phẩm Mân hành thi thoại tập (1831) của Lý Văn Phức", Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 397, 7/2017, tr. 58-61.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Thơ chữ Hán Việt Nam qua trường hợp "Thanh Hiên thi tập" (chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, mã số T.06.18, nghiệm thu 2007.
 2. Đặc trưng ngôn ngữ thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến (chủ trì), Đề tài cấp ĐHQG, mã số QX.09.14, nghiệm thu 2012.
 3. Nghiên cứu hệ thống hư từ trong sách Mạnh tử (chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, mã số CS.2013.19, nghiệm thu 2014.
 4. Bước đầu nghiên cứu nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức (chủ trì), mã số CS.2015.15, nghiệm thu 2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây