TS. Đặng Hoài Giang

Email hoanggianghighlands@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: hoanggianghighlands@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:

2008: Đại học ngành Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2016: Tiến sĩ Văn hoá học, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia VN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Không gian văn hóa, Nhân học đô thị, Nhân học tôn giáo...

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Những đứa con của rừng trong lòng phố (chuyên khảo), Nxb Tri thức, Hà Nội, 2017.

Chương sách

 1. “Cơ sở lí luận về phát triển bền vững vùng (chương I)”, “Đặc điểm tự nhiên, lịch sử và xã hội vùng Tây Nguyên (chương II)”, “Cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên (chương III)”  (trong: Lê Văn Khoa - Phạm Quang Tú chủ biên, Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2014, 513 tr.).

Bài báo

 1. “Một nét cá tính làng xã Việt Nam truyền thống - nhìn từ hương ước”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 (95), 2008, tr. 75-77.
 2. “Theo dấu đô thị cổ Hà Tiên”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10 (103), tr. 69-76.
 3. “Phạm Đức Dương - Từ văn hóa đến văn hóa học”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 291, tr. 74-79.
 4. “Quan hệ Hà Tiên - Thuận Hóa thời kỳ khai thiết đồng bằng miền Tây (từ đầu đến nửa sau thế kỷ XVIII)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 (123), tr. 72-76.
 5.  “Xã hội dân sự: Khái niệm, nghiên cứu và hướng tiếp cận trong bối cảnh Việt Nam” (đồng tác giả), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9 (222),  tr. 24-29.
 6. “Thử tìm một cơ sở lí thuyết cho khái niệm phản biện xã hội” (đồng tác giả), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12 (220), tr. 16-20.
 7. “Góp bàn vào việc phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên”, Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên”, Tạp chí KHXH Tây Nguyên số 1 (5), tr. 71-76.
 8. “Đói nghèo, bất bình đẳng và những thách thức đối với quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên” (đồng tác giả), Tạp chí KHXH Tây Nguyên, số 1 (9), tr. 37-51.
 9. “Vai trò của các thiết chế xã hội truyền thống và của già làng trong bối cảnh hiện tại ở cộng đồng các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên” (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 1 (13), tr. 38-46.
 10.  “Từ không gian văn hóa đến không gian văn hóa tộc người”, Tạp chí Văn hóa học, (19), tr 17-23.
 11.  “Biến đổi văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên trong bối cảnh chuyển đổi cấu trúc không gian buôn làng”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 375, tr 17-21.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc (nghiên cứu viên), Đề tài cấp Bộ, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), 2016-2017.
 2. Nghiên cứu và vận động chính sách cho phát triển bền vững Tây Nguyên (điều phối viên), Đại sứ quán Hà Lan, ICCO (Interchurch Coordination Committee for Development Projects), 2014 - 2016 (Giai đoạn 2).
 3. Nghiên cứu và vận động chính sách cho phát triển bền vững Tây Nguyên (điều phối viên), Đại sứ quán Hà Lan, 2011-2013 (Giai đoạn 1).
 4. Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên (nghiên cứu viên), Đề tài cấp Nhà nước, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), 2013.
 5. Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường, xã hội dân sự và Nhà nước pháp quyền (nghiên cứu viên), Đề tài cấp Bộ, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2011-2012.
 6. Xã hội dân sự Việt Nam (Điều phối viên), Đại sứ quán Hà Lan, 2009-2011.
 7. Vai trò của luật tục trong phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu viên), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc ở Việt Nam (UNDP), 2009-2010.
 8. Di dân, tái định cư, ổn định cuộc sống và bảo vệ tài nguyên, môi trường ở các dự án thủy điện của Việt Nam (nghiên cứu viên), ICCO, 2008-2010.
 9. Quá trình biến đổi văn hóa của một số làng ở đồng bằng sông Hồng (nghiên cứu viên), Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008-2009.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, đề tài Đi tìm nguồn cội cuộc hội nhập của đất Hà Tiên vào cõi Việt, 2008.
 2. Giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, đề tài Vai trò của họ Mạc trong quá trình khai phá đất Hà Tiên (Đồng tác giả), 2006.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây