ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Email anhnguyen.ipam@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Viện Chính sách và Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

quynh anh

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1989.
 • Email: anhnguyen.ipam@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Viện Chính sách và Quản lý
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

2011: Đại học, Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2015: Thạc sĩ, Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B1.
 • Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu chính sách, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Khoa học và công nghệ luận, Chính sách khoa học và công nghệ.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. Cross-disciplinary research results integrated into an ecosystem service framework. The LEGATO example of integrating research results from the analysis of global change impacts and social, cultural and economic system dynamics of irrigated riceproduction  (viết chung), The journal Paddy and Water Environment (submitted) H Index: 19, Q2 Scopus, 2017.
 2. “Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East Asia” (viết chung), The journal Paddy and Water Environment (submitted) H Index: 19, Q2 Scopus, 2017.
 3. “UBER” nhân lực R&D - Một cách tiếp cận trong thu hút và sử dụng nhân lực nhân lực hiện nay, (viết chung), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 33 Kỳ 1, 2017, trang 22-33.
 4. “Policy analysis approaches in implementing the ecological engineering in Vietnam: experiences from LEGATO - an interdisciplinary project” (viết chung), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Số 32 Kỳ 1. 2016, ISSN: 0866-8612, tr. 49-67.
 5. “10 năm thực hiện Quyết định 79/2005/QĐ-TTg ngày 15/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tây Bắc: trường hợp tỉnh Điện Biên” (viết chung), Kỷ yếu hội thảo khoa học "Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: Từ chính sách đến thực tiễn", Nxb Thế giới ISBN: 978-604-77-2375-1, 2016, tr. 141-170.
 6. “Land cover-based ecosystem service assessment of irrigated rice cropping systems in Southeast Asia - an explorative study”, (viết chung), Ecosystem Services, Elsevier, Volume 14, August 2015, ISSN: 2212-0416, 2015.
 7. “Một số rào cản trong việc tham gia quá trình hoạch định chính sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và Cuba”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở hai nước: Việt Nam và Cuba, Nxb. Thế Giới, Hà Nội năm 2014, ISBN: 978-604-77-2375-1, 2014, tr.123-130.
 8. “Xây dựng một hệ thống đổi mới cho ngành nông nghiệp của Việt Nam, bài học kinh nghiệm từ Cuba” (viết chung), Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở hai nước: Việt Nam và Cuba", Nxb Thế giới, Hà Nội năm 2014, ISBN: 978-604-77-2375-1, 2014, tr. 256-267.
 9. “Kết quả khảo sát tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên” (Dự án cải cách  chính sách giáo dục ở Việt Nam) (viết chung), Kỷ yếu dự án quốc tế "Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động", Nxb Thế giới, ISBN: 9786047705726, 2012, tr. 55-110.
 10. “Hệ thống an sinh xã hội trong việc quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, số tháng 3.2011, ISSN: 1859-2570, 2011, tr. 20-23.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây