ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Email hoanghamt@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh:
 • Email: hoanghamt@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông
 • Học vị: ThS.
 • Quá trình đào tạo

Hiện đang làm nghiên cứu sinh ngành Văn hoá và Truyền thông, Viện Văn hoá và Xã hội, Đại học Tây Sydney, Úc.

Thạc Sĩ ngành Báo chí học, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cử nhân ngành Báo chí học, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh.
 • Các hướng nghiên cứu chính: Báo chí truyền thông đại cương, Lịch sử báo chí thế giới và Các phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng.

II. Công trình khoa học

Bài báo đã xuất bản

 1. Hoàng Thị Thu Hà (2019), K-Pop male androgyny, mediated intimacy, and Vietnamese fandom. In Cabanes, J.V.A., & Uy-Tioco C.S. (Ed.), Mobile media and Asian social intimacies. Springer (sắp xuất bản)
 2. Hoàng Thị Thu Hà (2015), "Bước đầu nhận diện nhóm người hâm mộ", trong, Khoa Báo chí và Truyền thông (Ed.), 25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông 1990-2015, Hà Nội: Nxb. Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
 3. Hoàng Thị Thu Hà (2014), "Năng lực về tin tức trong xu hướng truyền thông xã hội", trong, Khoa Báo chí và Truyền thông (Ed.), Báo chí, những vấn đề lí luận và thực tiễn, tập IX (tr.324-337), Hà Nội: Nxb. Thông tin và Truyền thông.
 4. Hoàng Thị Thu Hà (2013), "High school students as media consumers (the cases in the urban areas of Hanoi)", Journal of Social Sciences & Humanities, 29(4), 55-64. 
 5. Hoàng Thị Thu Hà (2010), "Về một thế hệ công chúng truyền thông mới", trong, Khoa Báo chí và Truyền thông (Ed.), Báo chí, những vấn đề lí luận và thực tiễn, tập VII (tr.347-355), Hà Nội: Nxb. Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Báo cáo tại hội thảo

 1. Hoàng Thị Thu Hà (2018, tháng 6), “The Korean Wave in the Vietnamese context: localisation, hybridity, or what?” Tại “Korean Wave" still matters? Present and future directions, Hội thảo tổ chức tại Đại học Monash, Melbourne.
 2. Hoàng Thị Thu Hà (2017, tháng 11), “Mediated intimacy: fandom as a way of life”, tại 2017 Vietnam Update: the politics of life, Hội thảo tổ chức tại Đại học Quốc gia Úc, Canberra.
 3. Hoàng Thị Thu Hà (2017, tháng 7), “Online and offline approaches in navigating fieldwork”, Tại Messing with methods, Hội thảo tổ chức tại Đại học Tây Sydney, Sydney.
 4. Hoàng Thị Thu Hà (2017, tháng 6), “Mediated intimacy: Vietnamese fans and their idols”, tại Intersections and interventions: shifting sands in arts and humanities research, Hội thảo tổ chức tại Đại học Tây Sydney, Sydney.
 5. Hoàng Thị Thu Hà (2013, tháng 10), “Năng lực về tin tức trong xu hướng truyền thông xã hội”, tại Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và dư luận xã hội, Hội thảo tổ chức tại Đại học Quốc gia, Hà Nội.
 6. Hoàng Thị Thu Hà (2012, tháng 2), “Vài nét về ảnh hưởng của mạng internet tới văn hóa đại chúng”, tại Văn hoá truyền thông trong thời kì hội nhập, Hội thảo tổ chức tại Đại học Quốc gia, Hà Nội.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây