TS. Phạm Huy Cường

Email cuongph@ussh.edu.vn, cuongph@vnu.edu.vn
Chức vụ Giám đốc
Khoa Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • I. Thông tin chung 
 • Năm sinh:  1982
 • Email: cuongph@ussh.edu.vn, cuongph@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo
 • Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo
 • Học vị:           Tiến sĩ                       Năm nhận: 2016
 • Học hàm:       ………………                                  Năm phong: …….
 • Quá trình đào tạo:
 • 2000-2004: Cử nhân Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
  2006-2009: Thạc sỹ Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
  2010-2016: Tiến sỹ Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2
 • Hướng nghiên cứu chính: Xã hội học, Vốn xã hội, Xã hội học kinh tế

II. Công trình khoa học

1. Sách

1. Văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng (Viết chung), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2022.

2. Chương sách

1. Vốn xã hội và việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.195-212, 2015.
2. Vận dụng quan hệ xã hội trong tìm kiếm việc làm của cựu sinh viên khoa học xã hội (Viết chung), Việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội – từ góc độ xã hội hóa nghề nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 151-190, 2017.
3. Trồng lúa, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông Hậu (Viết chung), Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông Hậu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 114-155, 2020.

3. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học:

1. “Mng lưới quan h xã hi vi vic làm ca sinh viên tt nghip”, Tp chí Khoa hc Đi hc Quc gia Hà Ni: Khoa hc xã hi và nhân văn, Tp 30, s 4, 2014, tr. 44-54.
2. “Đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội: Sơ lượng về lịch sử phát triển và những nền tảng lý luận”(Viết chung), Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 4, tập 4, 2018, tr. 434-449.
3. “Public interest in social research ethics: An analysis of the top 50 articales in Altmetric database”(Co-author), VMOST Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 64 (2), 2022, pp.75-82. 

4. Bài viết đăng kỉ yếu hội thảo

1. “V trí xã hi hc và Công tác xã hi trong h thng đào to Trường Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn: Qua điu tra thc trng vic làm sinh viên sau khi tt nghip”, Hi tho quc tế 20 năm Khoa xã hi hc Thành tu và thách thc, NXB Đi hc Quc gia Hà Ni, Hà Nội, 2011.
2. “Vic làm cho người khuyết tt ti Vit Nam – t chính sách đến thc tin và vai trò ca công tác xã hi”, Hi tho Chia s kinh nghim quc tế v Công tác xã hi và An sinh xã hi, NXB Đi hc Quc gia Hà Ni, Hà Nội, 2012, tr. 531-540.
3. “Vn xã hi trong th trường lao đng”, K yếu Hi ngh khoa hc cán b tr và hc viên sau đi hc năm hc 2013- 2014, NXB Đi hc Quc gia Hà Ni, Hà Nội, 2014, tr. 696-709.
4. “Mạng lưới quan hệ xã hội với kết quả tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Những tác động không được mong đợi”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2014-2015, NXB Đi hc Quc gia Hà Ni, Hà Nội, 2015.

III. Đề tài KH&CN các cấp

1. Hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mô hình đào tạo theo tín chỉ (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Đề tài cấp cơ sở, 2006, Chủ trì.
2. Thực trạng viện lạc của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sau khi tốt nghiệp, Đề tài cấp cơ sở, 2008, Thành viên tham gia.
3. Vai trò của vốn xã hội trong quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN), Đề tài cấp cơ sở, 2014, Chủ trì.
4. Đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam: hiện trạng và định hướng chuẩn hóa, 504.01-2016.09, Đề tài NAFOSTED, 2017-2020, Thành viên tham gia.
5. Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng, KX.0148/16-20, Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia, 2016-2020, Thành viên tham gia.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây