Hướng dẫn công tác xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm trong tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Thứ bảy - 20/05/2023 03:43
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn công tác xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, chi tiết như sau:

Chi tiết Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023
(Mã phương thức xét tuyển: 301)
Biểu mẫu TẠI ĐÂY
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển
1.1. Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và 2, điều 8 trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đăng ký, xem tại Phụ lục 3) hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế (có nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý) do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
1.2. Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 điều 8 trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT:
a) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
b) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
1.3. Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 điều 8 trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT:
Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đăng ký, xem tại Phụ lục 3) hoặc đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (có nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý); thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;
1.4. Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt áp ứng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN.
1.5. Thí sinh là học sinh dự bị đại học dân tộc được các trường đào tạo dự bị đại học dân tộc gửi hồ sơ về Trường ĐHKHXH&NV.
2. Chỉ tiêu xét tuyển: Không vượt quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành/CTĐT.
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:
3.1. Với thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1.1 và mục 1.3:
- Với các ngành Đông Nam Á học, Đông phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế: Thí sinh đạt giải các môn/lĩnh vực (trừ đạt giải các môn ngoại ngữ) phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng học kỳ trong 3 năm học THPT đạt tối thiểu từ 7,0 trở lên.
- Thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1.3 phải có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 do Trường ĐHKHXH&NV quy định.
- Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào một ngành/CTĐT vượt quá số chỉ tiêu quy định, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp các tiêu chí sau: (1) thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; (2) thành tích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc cuộc thi Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia; (3) điểm trung bình chung 03 năm học bậc THPT.
3.2. Với thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1.2:
Với mỗi nhóm đối tượng xét tuyển, trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung 03 năm học bậc THPT từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
3.3. Với thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1.4: Thí sinh đáp ứng quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.
3.4. Với thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1.5: Thí sinh phải có tên trong danh sách và hồ sơ do các trường đào tạo dự bị đại học dân tộc gửi về Trường ĐHKHXH&NV và đáp ứng điều kiện theo Công văn số 1065/XHNV-ĐT ngày 05/04/2023 của Trường ĐHKHXH&NV gửi các trường đào tạo dự bị đại học dân tộc về việc phân bổ chỉ tiêu học sinh dự bị đại học dân tộc năm 2023.
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
4.1 Thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1.1, mục 1.2 và mục 1.3:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV;
- Photo công chứng học bạ THPT;
- Photo minh chứng nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Minh chứng đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế, quốc gia (nếu có).
4.2 Thí sinh thuộc đối tượng mục 1.4: Thực hiện theo quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.
4.3 Thí sinh thuộc đối tượng mục 1.5: Thực hiện theo hướng dẫn của các trường đào tạo dự bị đại học dân tộc.
5. Thời gian và cách thức đăng ký:
5.1 Thời gian đăng ký: Từ 17h00 ngày 22/5/2023 đến 30/6/2023 (trừ thí sinh là người nước ngoài thuộc đối tượng tại mục 1.5).
5.2 Cách thức đăng ký:
(1) Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký như sau:
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Trường ĐHKHXH&NV tại địa chỉ website: https://dangkyxettuyen.ussh.edu.vn/. Thí sinh chuẩn bị và chụp scan hồ sơ gộp thành 1 file duy nhất để tải lên hệ thống đăng ký theo thứ tự như sau:
1/ Phiếu đăng ký xét tuyển; 2/ Học bạ THPT; 3/ Minh chứng nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 4/ Minh chứng đạt giải (nếu có).
 (2) Bước 2: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) bằng hình thức chuyển khoản ( đối với hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyển hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc nộp trực tiếp theo hồ sơ tại Hội đồng tuyển sinh (không bỏ tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện):
- Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB),
- Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội,
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Nội dung chuyển khoản: (Số CMT/CCCD) (Họ tên) (Lephixettuyen2023)
(Ví dụ: 000120003500 Nguyen Minh Anh Lephixettuyen2023)
(3) Bước 3: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển ( 1/ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV; 2/ Photo công chứng học bạ THPT; 3/ Photo minh chứng nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 4/ Minh chứng đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế, quốc gia (nếu có)) theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHXH&NV theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Phòng 611, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862.155.299.
 (4) Bước 4: Tra cứu kết quả xét tuyển trên website tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ (dự kiến từ 17h00 ngày 07/7/2023).
(5) Bước 5: Thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ 05/7/2023 đến 17h00 ngày 15/8/2023). Nếu không xác nhận nhập học tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
*Lưu ý: Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển nếu thiếu một trong các bước theo quy định trên.

XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2023
(Mã phương thức xét tuyển: 303)
Biểu mẫu TẠI ĐÂY
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển
1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:
1.1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng:
Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc gia được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đăng ký hoặc có nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý) nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
Học sinh đạt một trong các tiêu chí trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN.
1.1.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
a) Học sinh THPT trên toàn quốc tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân);
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
b) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
- Có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm (thang điểm 150).
Lưu ý: Các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/nhóm ngành/CTĐT trong năm tuyển sinh.
Học sinh THPT trên toàn quốc được xem xét tuyển thẳng vào các ngành Khoa học cơ bản của ĐHQGHN (Chính trị học, Hán nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Nhân học, Tôn giáo học, Triết học, Văn học, Việt Nam học) phù hợp với môn thi nếu tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng tiêu chí:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
Thí sinh đạt giải trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi đăng ký xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN.
2. Chỉ tiêu xét tuyển
Không vượt quá 10%  chỉ tiêu chung của mỗi ngành/CTĐT.
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Với các ngành Đông Nam Á học, Đông phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học: Thí sinh đạt giải các môn/lĩnh vực (trừ đạt giải các môn ngoại ngữ) phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng học kỳ trong 3 năm học THPT đạt tối thiểu từ 7,0 trở lên.
- Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào một ngành/CTĐT vượt quá số chỉ tiêu quy định, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp các tiêu chí sau: (1) thành tích trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; (2) thành tích kỳ thi Olympic hoặc chọn học sinh giỏi bậc THPT của ĐHQGHN; (3) điểm trung bình chung 03 năm bậc THPT.
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV.
- Photo công chứng học bạ THPT.
- Photo công chứng minh chứng đạt giải trong kỳ thi quốc tế, ĐHQGHN, thành viên cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (nếu có).
5. Thời gian và cách thức đăng ký:
5.1 Thời gian đăng ký: Từ 17h ngày 22/05/2023 đến trước 17h00 ngày 20/6/2023.
5.2 Cách thức đăng ký:
(1) Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký như sau:
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Trường ĐHKHXH&NV tại địa chỉ website: https://dangkyxettuyen.ussh.edu.vn/. Thí sinh chuẩn bị và chụp scan hồ sơ gộp thành 1 file duy nhất để tải lên hệ thống đăng ký theo thứ tự như sau: 1/Phiếu đăng ký xét tuyển; 2/Học bạ THPT; 3/Minh chứng đạt giải (nếu có).
(2) Bước 2: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) bằng hình thức chuyển khoản ( đối với hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyển hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc nộp trực tiếp theo hồ sơ tại Hội đồng tuyển sinh (không bỏ tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện):
- Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB),
- Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội,
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Nội dung chuyển khoản: (Số CMT/CCCD) (Họ tên) (Lephixettuyen2023)
(Ví dụ: 000120003500 Nguyen Minh Anh Lephixettuyen2023)
(3) Bước 3: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển (1/ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV; 2/ Photo công chứng học bạ THPT; 3/ Photo công chứng minh chứng đạt giải trong kỳ thi quốc tế, ĐHQGHN, thành viên cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (nếu có)) theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHXH&NV theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Phòng 611, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862.155.299.
 (4) Bước 4: tra cứu kết quả xét tuyển trên website tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ (dự kiến từ 16h00 ngày 07/7/2023).
(5) Bước 5: Đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
*Lưu ý: Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển nếu thiếu một trong các bước theo quy định trên.

XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HSA) NĂM 2023 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
(Mã phương thức xét tuyển: 401)
Biểu mẫu TẠI ĐÂY
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển
Thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông, có kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hiệu lực do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
2. Chỉ tiêu xét tuyển
Không vượt quá 30% chỉ tiêu chung của mỗi ngành/CTĐT
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:
3.1 Điều kiện xét tuyển
- Điều kiện chung: Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Với các ngành Đông Nam Á học, Đông phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học: Thí sinh phải có điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng năm học trong 3 năm học THPT đạt tối thiểu từ 7,0 trở lên.
3.2 Nguyên tắc xét tuyển
Xét tuyển kết quả thi ĐGNL theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành, trong trường hợp có nhiều thí sinh có tổng điểm thi ĐGNL bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm phần Tư duy định tính cao hơn.
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV
- Photo công chứng học bạ THPT
- Bản gốc Chứng nhận kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN
5. Thời gian và cách thức đăng ký:
5.1 Thời gian đăng ký: Từ 17h ngày 22/05/2023 đến trước 17h00 ngày 20/6/2023.
5.2 Cách thức đăng ký:
(1) Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký như sau:
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Trường ĐHKHXH&NV tại địa chỉ website: https://dangkyxettuyen.ussh.edu.vn/. Thí sinh chuẩn bị và chụp scan hồ sơ gộp thành 1 file duy nhất để tải lên hệ thống đăng ký theo thứ tự như sau: 1/Phiếu đăng ký xét tuyển; 2/Học bạ THPT; 3/Chứng nhận kết quả thi ĐGNL.
(2) Bước 2: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) bằng hình thức chuyển khoản ( đối với hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyển hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc nộp trực tiếp theo hồ sơ tại Hội đồng tuyển sinh (không bỏ tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện):
- Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB),
- Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội,
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Nội dung chuyển khoản: (Số CMT/CCCD) (Họ tên) (Lephixettuyen2023)
(Ví dụ: 000120003500 Nguyen Minh Anh Lephixettuyen2023)
(3) Bước 3: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển ( 1/ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV; 2/ Photo công chứng học bạ THPT; 3/ Bản gốc Chứng nhận kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN) theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHXH&NV theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Phòng 611, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862.155.299.
 (4) Bước 4: Tra cứu kết quả xét tuyển trên website tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ (dự kiến từ 16h00 ngày 7/7/2023).
(5) Bước 5: Đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
*Lưu ý: Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển nếu thiếu một trong các bước theo quy định trên.
XÉT TUYỂN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ (A-LEVEL, SAT, ACT); KẾT HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VỚI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐỂ XÉT TUYỂN (IELTS, TOEFL IBT, HSK VÀ HSKK, JLPT, TOPIK II); XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HSA) CÒN HIỆU LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
(Mã phương thức xét tuyển: 500)
Biểu mẫu TẠI ĐÂY
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển
1.1 Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥60).
1.2 Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).
1.3 Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36 điểm.
1.4 Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 1) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).
1.5. Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chỉ tiêu xét tuyển
Không vượt quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành/CTĐT.
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Với học sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh và ngoại ngữ quốc tế: Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành. Điểm xét tuyển = điểm tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã quy đổi sang thang điểm 10 (theo quy định tại Phụ lục 2) nhân hệ số 2 cộng với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Với học sinh sử dụng các chứng chỉ quốc tế A-level, SAT, ACT: Xét tuyển kết quả A-level, SAT, ACT theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành.
- Với học sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM  đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên. Với các ngành Đông Nam Á học, Đông phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học: Thí sinh phải có điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng năm học trong 3 năm học THPT đạt tối thiểu từ 7,0 trở lên.
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV
- Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác; Chứng chỉ quốc tế A-Level; Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT; Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT. Chứng nhận bản gốc kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM
5. Thời gian và cách thức đăng ký:
5.1 Thời gian đăng ký: Từ 17h ngày 22/05/2023 đến trước 17h00 ngày 20/6/2023.
5.2 Cách thức đăng ký:
(1) Bước 1: Thí sinh thực hiện đăng ký như sau:
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Trường ĐHKHXH&NV tại địa chỉ website: https://dangkyxettuyen.ussh.edu.vn/. Thí sinh chuẩn bị và chụp scan hồ sơ gộp thành 1 file duy nhất để tải lên hệ thống đăng ký theo thứ tự như sau: 1/Phiếu đăng ký xét tuyển; 2/Chứng chỉ hoặc chứng nhận kết quả thi.
(2) Bước 2: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) bằng hình thức chuyển khoản ( đối với hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyển hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc nộp trực tiếp theo hồ sơ tại Hội đồng tuyển sinh (không bỏ tiền vào hồ sơ hay gửi qua bưu điện):
- Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB),
- Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội,
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Nội dung chuyển khoản: (Số CMT/CCCD) (Họ tên) (Lephixettuyen2023)
(Ví dụ: 000120003500 Nguyen Minh Anh Lephixettuyen2023)
(3) Bước 3: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển ( 1/ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHKHXH&NV; 2/ Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác; Chứng chỉ quốc tế A-Level; Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT; Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT. Chứng nhận bản gốc kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM) theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHXH&NV theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Phòng 611, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862.155.299.
(4) Bước 4: Tra cứu kết quả xét tuyển trên website tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ (dự kiến từ 16h00 ngày 07/7/2023).
(5) Bước 5: Đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (từ 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023).
*Lưu ý: Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển nếu thiếu một trong các bước theo quy định trên.
XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
(Mã phương thức xét tuyển: 100)
1. Đối tượng đăng ký xét tuyển
Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng tổ hợp xét tuyển do ĐHQGHN và Trường ĐHKHXH&NV quy định.
2. Chỉ tiêu xét tuyển
Không vượt quá 45% chỉ tiêu chung của mỗi ngành/CTĐT.
3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường/ngành và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký nhưng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Điểm trúng tuyển xác định  theo từng tổ hợp các bài thi/môn thi xét tuyển. Điểm xét tuyển của từng tổ hợp xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 (không nhân hệ số) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
- Lưu ý: Ở phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT, đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường ĐHKHXH&NV chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.
4. Thời gian và cách thức đăng ký:
4.1 Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023.
4.2 Cách thức đăng ký và nộp lệ phí:
Thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia và nộp lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Phụ lục 1: CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ NĂM 2023
Môn
Ngoại ngữ
Chứng chỉ đạt yêu cầu
 tối thiểu (*)
Đơn vị cấp chứng chỉ
Tiếng Anh IELTS 5.5 điểm
  • British Council (BC)
  • International Development Program (IDP)
TOEFL iBT 72 điểm Educational Testing Service (ETS)
Tiếng
Trung Quốc
HSK và HSKK cấp độ 4 - Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)
Tiếng
Nhật
JLPT cấp độ N3 Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)
Tiếng
Hàn
TOPIK II cấp độ 4 Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc (KICE)
(*) Chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng, trừ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh có 3 kĩ năng được công nhận là TOPIK (tiếng Hàn), JLPT (tiếng Nhật); điểm tối thiểu từng kỹ năng là 5 điểm (theo thang điểm 10);
- Đại học Quốc gia Hà Nội không chập nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online.
Phụ lục 2: BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ SANG THANG ĐIỂM 10
 
TT Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Nhật
JLPT
Tiếng Hàn
TOPIK II
Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10
IELTS TOEFL iBT HSK HSKK
1 5.5 72-78 Cấp 4 Cấp 4 N3 Cấp 4 8,50
2 6.0 79-87         9,00
3 6.5 88-95         9,25
4 7.0 96-101 Cấp 5 Cấp 5 N2 Cấp 5 9,50
5 7.5 102-109         9,75
6 8.0-9.0 110-120 Cấp 6 Cấp 6 N1 Cấp 6 10,00

Phụ lục 3: DANH MỤC CÁC MÔN/LĨNH VỰC ĐẠT GIẢI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
TT Tên ngành/Chương trình đào tạo Mã ngành Môn/lĩnh vực đạt giải được đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
1 Báo chí QHX01 - Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc
- Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý
2 Chính trị học QHX02
3 Công tác xã hội QHX03
4 Hàn Quốc học QHX26
5 Khoa học quản lý QHX07
6 Lưu trữ học QHX09
7 Nhân học QHX11
8 Quản trị văn phòng QHX17
9 Quốc tế học QHX18
10 Tâm lý học QHX19
11 Tôn giáo học QHX21
12 Triết học QHX22
13 Xã hội học QHX25
14 Đông phương học QHX05 - Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc
 - Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý
15 Hán Nôm QHX06
16 Lịch sử QHX08
17 Ngôn ngữ học QHX10
18 Quan hệ công chúng QHX13
19 Văn hóa học QHX27
20
Văn học QHX23
21 Việt Nam học QHX24
22 Đông Nam Á học QHX04 - Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15
24 Quản trị khách sạn QHX16
25
Quản lý thông tin QHX14
26
Thông tin - Thư viện QHX20
27
Nhật Bản học QHX12 - Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/TP: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
 - Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia: Khoa học xã hội và hành vi; Kinh doanh và quản lý

Tác giả: Phòng Đào tạo

 Tags: VNu-USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây