Giới thiệu chung

Thứ sáu - 15/03/2019 06:50

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo:

- Tên chuyên ngành đào tạo:

                    + Tiếng Việt: Hồ Chí Minh học

                    + Tiếng Anh: Ho Chi Minh Studies

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 31 02 04

- Tên ngành đào tạo:

                    + Tiếng Việt: Chính trị học

                    + Tiếng Anh: Political Science

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiêp:

                    + Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Chính trị học

                    + Tiếng Anh: The Degree of Master in Political Science

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

2.1. Mục tiêu chung

- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học, nắm vững hệ thống kiến thức chung của ngành Chính trị học được nâng cao so với bậc cử nhân; có hiểu biết tương đối sâu, rộng về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp Hồ Chí Minh học vào thực tiễn; có khả năng tác nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Hồ Chí Minh học; có đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho học viên cao học những kiến thức về chính trị Việt Nam và thế giới; về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nội dung căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, v.v.., thể hiện trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, phù hợp với yêu cầu bậc đào tạo Thạc sĩ về Hồ Chí Minh học, đảm bảo tính cơ bản, tính dân tộc, tính hiện đại và tính thực tiễn;

- Trang bị bổ sung cho học viên cao học phương pháp nghiên cứu khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cùng những kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội;

- Kết thúc khoá học, học viên cao học sẽ được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường và bản lĩnh chính trị đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế; có thể làm các công việc nghiên cứu, giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học trong các trường đại học và cao đẳng, làm tư vấn chính trị trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế xã hội, làm nhà bình luận chính trị trong các cơ quan báo chí xuất bản;

- Học viên cao học có thể đi sâu nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau:

+ Thân thế, sự nghiệp của Anh hùng giải phóng dân tộc – Nhà văn hoá kiệt xuất – Hồ Chí Minh;

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam;

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, đạo đức, văn hoá, con người Việt Nam;

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề quốc tế;

+ Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh;

+ Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

3. Thông tin tuyển sinh

3.1 Hình thức tuyển sinh

Thi tuyển với các môn thi sau đây:

          + Môn thi cơ bản: Chính trị học đại cương

          + Môn thi cơ sở: Lịch sử học thuyết chính trị

          + Ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

3.2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Chính trị học; Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần và chứng chỉ lớp bổ túc kiến thức (25 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành chính trị học.

3.3. Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần:

Ngành phù hợp: Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế hoặc các ngành có nội dung và thời lượng học tập của khối kiến thức ngành khác nhau dưới 10% so với ngành chính trị học.

 Ngành gần: Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Quốc tế học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Khu vực Thái Bình Dương học, Triết học, Lịch sử, Văn hóa học, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Khoa học quản lý, Luật,  Quản lý nhà nước về an ninh trật tự hoặc các ngành có nội dung và thời lượng học tập của khối kiến thức ngành khác nhau từ 10% - 40% so với ngành chính trị học.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

          Chương trình bổ túc kiến thức cho các đối tượng ngành gần để dự thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ Chính trị học có số lượng tín chỉ phải tích lũy là 25 (Bắt buộc: 17 TC; Tự chọn: 8 TC), và có danh mục các học phần bổ túc kiến thức như sau:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Bắt buộc

17

 

1. 

Chính trị học đại cương

3

 

2.

Lịch sử học thuyết chính trị

5

 

3.

Quan hệ chính trị quốc tế

3

 

4.

Nhập môn Hồ Chí Minh học

3

 

5.

Hệ thống chính trị VN

3

 

Tự chọn

8/21

 

6.

Chính trị và chính sách

3

 

7.

Chính trị và Truyền thông

3

 

8.

Nhà nước pháp quyền

3

 

9.

Chính trị học so sánh

3

 

\10.

Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới Việt Nam

3

 

11.

Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị

2

 

12.

Văn hóa chính trị Việt Nam

2

 

13.

Chính trị VN – Những vấn đề cơ bản

2

 

Tổng số:

25

 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây