Khung chương trình

Thứ hai - 18/03/2019 00:21

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                64 tín chỉ, trong đó:

-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):                      08 tín chỉ

-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:             36 tín chỉ

               + Bắt buộc:                                            15 tín chỉ

               + Tự chọn:                                            21/48 tín chỉ

-     Luận văn thạc sĩ:                                             20 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI 5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

2

 

Ngoại ngữ cơ bản (*)

General Foreign Language

4

30

30

0

 

 

ENG  5001

Tiếng Anh cơ bản

General English

4

30

30

0

 

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản

General French

4

30

30

0

 

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản

General Russian

4

30

30

0

 

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

4

30

30

0

 

 

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản

General German

4

30

30

0

 

II

 

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

 

 

II.1.

 

Các học phần bắt buộc

15

 

 

 

 

3

HIS 6067

Một số vấn đề cơ bản về lý luận sử học

Major Issues of Historiographical Theory

2

 

 

 

 

4

HIS 6002

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam

The Socio-Economic Evolution in Vietnamese History

2

20

5

5

 

5

HIS 6068

Đông Nam Á và quá trình hội nhập của Việt Nam

Southeast Asia and the Process of Vietnamese Integration

2

20

5

5

 

6

HIS 6541

Văn hóa và phát triển bền vững Culture and Sustainable Development

3

30

5

10

 

7

HIS 6542

Quan hệ kinh tế - văn hóa - xã hội giữa nông thôn và đô thị trong lịch sử văn hóa Việt Nam

Economic, Cultural, Social Relations between Rural and Urban Areas in Vietnamese Cultural History

3

30

5

10

 

8

HIS 6543

Quá trình hội nhập và hiện đại hóa của văn hóa Việt Nam 

The Intergration and Moderlization Process of Vietnamese Culture

3

30

5

10

 

II.2.

 

Các học phần tự chọn

21/

48

 

 

 

 

9

HIS 6003

Một số vấn đề về văn hóa - tư tưởng trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of Culture and Ideology in Vietnamese History

2

20

5

5

 

10

HIS 6010

Một số vấn đề về nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of State and Law in Vietnamese History

2

20

5

5

 

11

HIS 6069

Một số vấn đề về làng xã Việt Nam

Major Issues of the Vietnamese Village

2

20

5

5

 

12

HIS 6008

Thành phần tộc người và quan hệ tộc người ở Việt Nam

Ethnics and Ethnical Relations in Vietnam

2

20

5

5

 

13

HIS 6170

Lịch sử các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

History of Major Issues of Religious in Vietnam

2

20

5

5

 

14

HIS 6012

Phương pháp nghiên cứu khu vực học

Methods in Area Studies

2

20

5

5

 

15

HIS 6544

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á

Vietnamese Culture in the Southeast Asian Context

3

30

5

10

 

16

HIS 6545

Một số vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam

Major Issues of Religions and Beliefs in Vietnam

3

30

5

10

 

17

HIS 6546

Văn hóa Trung bộ và Nam bộ Việt Nam

The Culture of Central and Southern Vietnam

3

30

5

10

 

18

HIS 6547

Kiến trúc và trang trí kiến trúc cổ truyền người Việt 

Vietnamese Traditional Artchitecture and Fine Art

3

30

5

10

 

19

HIS 6548

Lễ hội truyền thống trong xã hội Việt Nam hiện đại

Traditional Festival in Contemporary Vietnamese Society

3

30

5

10

 

20

HIS 6549

Vấn đề giới và gia đình trong văn hóa Việt Nam

Gender and Family Issues in Vietnamese Culture

3

30

5

10

 

21

HIS 6550

Toàn cầu hóa cận đại sơ kỳ và một số vấn đề giao lưu văn hóa ở Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII

Early Modern Globalization and Acculturation in Vietnam from 16th to 18th  Centuries

3

30

5

10

 

22

HIS 6551

Giáo dục Nho học trong lịch sử văn hóa Việt Nam

Confucian Education in Vietnamese Cultural History

3

30

5

10

 

23

HIS 6552

Văn hóa Chăm trong diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam

Cham’s Culture in Evolutionary of Vietnam’s Culture History

3

30

5

10

 

24

HIS 6553

Tính thống nhất và đa dạng trong văn hóa Việt Nam

Unity and Diversity of Vietnamese Culture

3

30

5

10

 

25

HIS 6554

Một số vấn đề của văn hóa hiện đại

Some Issues in Contemporary Culture

3

30

5

10

 

26

HIS 6555

Văn hóa ẩm thực Việt Nam truyền thống

Vietnamese Traditional Food Culture

3

30

5

10

 

III

HIS 7504

Luận văn thạc sĩ

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây